Въпрос за закъснение с js

baraban

Registered
Здравейте,
Проблема ми е такъв - има страница в която има 5 iframe. Не може ли да се сложи един скрипт който да зарежда фреймовете един след друг с известно закъснение. Защото почват да се бият и страницата се зарежда бавно.
Например
<html>
<body>
<irame id="one" src = "dfhgsdh" ></iframe>
//след 2 секунди (примерно) да тръгне
<irame id="two" src = "xcbzcb" ></iframe>
и така нататък
</body>
</html>
 
Точно както си го мислиш няма как да стане.
Няма как с JS да забавиш рендърването на елементите.
Написах малък скрипт, който динамично създава iframe елементите един след друг.
Демо може да намериш тук на адреса http://jsbin.com/ulupeg

Ето кода:
HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<title>JS Bin</title>
<style>
 iframe { width:200px; height:100px; border: 1px solid red; margin: 20px; }
 #text {
  width:350px; height:200px; border: 1px solid #ccc; position: absolute;
  left:0; bottom:0; overflow: auto;
 }
</style>
</head>
<body>
 <div id="text"></div>
 <script>
  // Обвивка на кода
  (function(doc, win){
   
   // Взимаме body елемента
   var body = document.body || document.getElementsByTagName('body')[0];
   
   // Набор от адреси за iframe-овете
   var iframes = [
    'http://abv.bg', 'http://web-tourist.net', 'http://kaldata.com'
   ];
   
   // Тук взимаме броя на фреймовете, които ще зареждаме
   var iframesCount = iframes.length;
   
   // Съдържа броя на заредените фреймове
   var iteration = 0;
   
   // Съдържа създаденият от скрипта елемент
   var iframe;
   
   // За извеждане на текста (нужно е само за демото)
   var text = document.getElementById('text');
   
   // Функцията която създава фреймовете
   function createIframe () {
    
    // Само за демото
    text.innerHTML += 'createIframe() call #'+(iteration+1)+'<br>';
    
    // Ако сме заредили всички фреймове, прекъсваме рекурсията
    if (iteration >= iframesCount) return true;
    
    // Само за демото
    text.innerHTML += '- - Creating iframe for '+iframes[iteration]+'<br>';
    
    // Създаваме iframe елемента
    iframe = document.createElement('iframe');
    
    // Задаваме адрес и инкрементираме броя на заредените фреймове
    iframe.src = iframes[iteration++];
    
    // Тук става рекурсията
    // Закачаме createIframe за onload event-а на фрейма
    if (iframe.attachEvent){
     iframe.attachEvent("onload", createIframe);
    }
    else {
     iframe.onload = createIframe;
    }
    
    // Добавяме фрейма към DOM-а на страницата
    body.appendChild(iframe);
   };
   
   // Стартираме зареждането на фреймове
   createIframe();
  })(document, window);
 </script>
</body>
</html>
 

Горе