Въпрос за падащо меню

vasil_s9

Registered
Примерно този код за падащо меню:
Код:
<select size="1" name="proba">

	<option value="#" <?php if (isset($_REQUEST['proba]) && ($_REQUEST['proba']) == '#')
{
		echo "selected";
}
?>>Proba</option>
	
	
    <option value="#" <?php if (isset($_REQUEST['proba2']) && ($_REQUEST['proba2']) == '#')
{
		echo "selected";
}
?>>Proba2</option>


    </select>

Нали в падащато меню ще са "Proba и Proba2" Как мога да добавя текст между тях който да не се маркирва- Пример:

Proba
-=Текст=-
Proba2

Като само може да се избират Proba и Proba2
 
Ми ако между тях направиш

Код:
<option value="null">Текст</option>
или
Код:
<option value="null">-----</option>
и след това доло направиш едно условие
Код:
if($_POST['proba'] == null){echo 'изберете категория'; exit;}
 
Пробвай така:

Код:
<select size="1" name="proba"> 

  <option value="#" <?php if (isset($_REQUEST['proba]) && ($_REQUEST['proba']) == '#') 
{ 
   echo "selected"; 
} 
?>>Proba</option> 
  
  <optgroup label="-=Текст=-">
    <option value="#" <?php if (isset($_REQUEST['proba2']) && ($_REQUEST['proba2']) == '#') 
{ 
   echo "selected"; 
} 
?>>Proba2</option> 


    </select>
 
HunteR каза:
Пробвай така:

Код:
<select size="1" name="proba"> 

  <option value="#" <?php if (isset($_REQUEST['proba]) && ($_REQUEST['proba']) == '#') 
{ 
   echo "selected"; 
} 
?>>Proba</option> 
  
  <optgroup label="-=Текст=-">
    <option value="#" <?php if (isset($_REQUEST['proba2']) && ($_REQUEST['proba2']) == '#') 
{ 
   echo "selected"; 
} 
?>>Proba2</option> 


    </select>

Виж какво стана като посоча Proba маркира и текс
като посоча Proba2 пак маркира Текст

3000.JPG
 
Не, не това Текст е като разделител.
Той си е винаги с черно.
Опитай да го маркираш да видиш, че няма да стане :)
 
Между <head> и </head>
Слагаш:
<style>
optgroup
{
background-color: red;
color: black;
}
</style>
На мястото на red пишеш какъв да бъде background цвета, а на мястото на black цвета на текста.

А ето как ще стане иначе кода:

Код:
<select size="1" name="proba"> 

  <option value="#" <?php if (isset($_REQUEST['proba]) && ($_REQUEST['proba']) == '#') 
{ 
   echo "selected"; 
} 
?>>Proba</option> 
  
  <optgroup label="-=Текст=-"></optgroup>
    <option value="#" <?php if (isset($_REQUEST['proba2']) && ($_REQUEST['proba2']) == '#') 
{ 
   echo "selected"; 
} 
?>>Proba2</option> 


    </select>
 

Горе