Въпрос за търсачка във файл.

human

Registered
Значи от 2 кода в този сайт сглобих една търсачка,но имам някаква грешка.

Код:
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 
<form action="" method="post"> 
 <label for="select"></label> 
 <input type="text" name="searched" maxlength="35" border="0"> 
 <select name="format" id="format"> 
  <option value="*.avi;mpeg;mpg;3gp;mp4">Филми</option> 
  <option value="*.avi">Клипове 
  <option value="*.rar;exe">Игри 
  <option value="*.jpg;gif;bmp">Картинки 
  <option value="*.rar;exe">Програми 
  <option value="*.swf">Флаш 
  <option value="*.txt">Документи 
  <option value="*.html;php;htm">Страници 
  <option value="*.sub;str">Суптитри 
  <option value="*.mp3">Музика 
  <option value="*">Друго</option> 
  </select> 
 <input name="submit" type="submit" value="Търси"> 
 </form> 
<?php 
$flag=0; 
$dir=""; 
if(isset($_POST['searched'])) { 
foreach(glob($dir."*") as $file) { 
if(@eregi($_POST['searched'], str_replace($dir, "", $file))) { 
echo("<a href='".$file."' target=_blank>".str_replace($dir, "", $file)."</a><br />\n"); 
$flag+=1; 
} 
} 
if($flag==false) { 
echo("Няма намерени файлове."); 
} 
} 
?> 
</center> 
</body> 

</html>
Като напиша да търса някой rar файл и съм му направил да търси на филми ми намира тези rar файлове.Въпроса ми е как да го оправа ?
Благодаря!
 

Горе