Въпрос за explode

jooorooo

Registered
значи муча се да направя нещо такова:

имам следния код:

Код:
<?php
// Example 1

$pizza  = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6";
$pieces = explode(" ", $pizza);
echo $pieces[0]; // piece1
echo "<br>";
echo $pieces[1]; 
echo "<br>";
echo $pieces[2]; 
echo "<br>";
echo $pieces[3]; 

?>

а аз искам да го направя така:

Код:
<?php

$pizza  = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6";
$pieces = explode(" ", $pizza);

echo $pizza[$i]; 

?>

защото не се знае $pizza колко думи ще съдържа. докато 1-вия код е само за 4 думи. просто не знам $i как да го направя.

10х
 
Този урок трябва да го прегледаш.
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=304

Ще видиш вътре няколко полезни ( за случая) функции .
Примерно count .

Връща ти броя на елементите от масива.
Така ще знаеш колко думи са ( елементи).
След това с един цикъл ги обработваш (обхождаш) или там каквото искаш да правиш с тях.

Всичко е в урока.
 
ето ти 3 варианта как да ги извадиш всички :
Код:
<?php
$pizza  = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6";
$pieces = explode(" ", $pizza);
foreach ( $pieces as $val ) {
echo $val;
}
for($i=0;$i<sizeof($pieces);$i++){
echo $pieces[$i];
}
$i = 0;
while ( $i < sizeof($pieces)){
echo $pieces[$i];
$i++;
}
?>

това са просто примери де може го направиш както си искаш..
 

Горе