Въпрос за readdir()

Galli

Registered
Не можах да измисля по-добро заглавие.
Как това примерче да го направя да не изкарва *.php файловете?
Код:
<?php
if ($handle = opendir('.')) {
  while (false !== ($file = readdir($handle))) {
    if ($file != "." && $file != "..") {
      echo "$file\n";
    }
  }
  closedir($handle);
}
?>
 
Galli каза:
Не можах да измисля по-добро заглавие.
Как това примерче да го направя да не изкарва *.php файловете?
Код:
<?php
if ($handle = opendir('.')) {
  while (false !== ($file = readdir($handle))) {
    if ($file != "." && $file != "..") {
      echo "$file\n";
    }
  }
  closedir($handle);
}
?>

ами, много пхп файлове ли има или само 1? И знаеш ли им имената? :roll:
 
Код:
<?php
if ($handle = opendir('.')) {
  while (false !== ($file = readdir($handle))) {
    if ($file != "." && $file != "..") {
 $razshir = strrchr($file, ".");
     if ($razshir != ".php"){ 
      echo "$file\n";
    }
    }
  }
  closedir($handle);
}
?>

Пробвай така ;)
 
Код:
<?php
if ($handle = opendir('.')) { 
  while (false !== ($file = readdir($handle))) { 
  $substr = substr($file, -3);
    if ($file != "." && $file != ".." && $substr != "php") { 
      echo "$file\n"; 
    } 
  } 
  closedir($handle); 
} 
?>
 

Горе