Въпрос за You Tube Clone

TiMaTa

Registered
:arrow: Значи свалих си You Tube Clone и незня какво да правя на този файл config.php който се намира в папката include някои може ли да ми помогне да ми каже какво да направя аз правя тама някакви неща и ми се показва това :

Fatal error: Call to a member function getarray() on a non-object in C:\Program Files\xampp\htdocs\youtube\index.php on line 10
:|
 
този фаил config.php е най - важния от всички в него трябва да напишеш пътя до базата и т.н. :?:
 
Да това го знам но въпроса е друг там има някакви обаркващи неща където незная какво да пиша :(
 
TiMaTa каза:
Да това го знам но въпроса е друг там има някакви обаркващи неща където незная какво да пиша :(
дай да видим за какво става въпрос.
 
а няма да е зле да го дадеш този файл
ния от каде ще го изкопаме за да ти кажем какво да пишеш
 
Еми ето го но да знаете че някаде аз сам правил нещата например там където пише пред папките youtube защото нещата ми се намират в такава папка :) ето и кода :


Код:
<?
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING);
session_start();
$config = array();
$config['BASE_DIR']    = 'C:/Program Files/xampp/htdocs/';
$config['BASE_URL']    = 'http://localhost';
$config['CONF_FILE']    = $config['BASE_DIR'].'youtube/include/conf.ini';
$config['IMG_DIR']    = $config['BASE_DIR'].'youtube/images';
$config['IMG_URL']    = $config['BASE_URL'].'youtube/images';
$config['VDO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/video';
$config['VDO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/video';
$config['ADO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/audio';
$config['ADO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/audio';
$config['FLVDO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/flvideo';
$config['FLVDO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/flvideo';
$config['TMB_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/thumb';
$config['TMB_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/thumb';
$config['baseurl']    = $config['BASE_URL'];
$config['basedir']    = $config['BASE_DIR'];
$config['VDO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/video';
$config['VDO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/video';
$config['ADO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/audio';
$config['ADO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/audio';
$config['FLVDO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/flvideo';
$config['FLVDO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/flvideo';
$config['TMB_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/thumb';
$config['TMB_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/thumb';
$config['baseurl']   = $config['BASE_URL'];
$config['basedir']   = $config['BASE_DIR'];
$config['vdodir']    = $config['VDO_DIR'];
$config['vdourl']    = $config['VDO_URL'];
$config['audiodir']    = $config['ADO_DIR'];
$config['audiourl']    = $config['ADO_URL'];
$config['flvdodir']    = $config['FLVDO_DIR'];
$config['flvdourl']    = $config['FLVDO_URL'];
$config['imgurl']     = $config['IMG_URL'];
$config['imgpath']    = $config['IMG_DIR'];
$config['ffmpeg']    =  '/usr/bin/ffmpeg';
$config['guest_limite'] = 200;
$msg='';
$err='';
$config['rows_per_page']='';
$config['cols_per_page']='';
require_once($config['BASE_DIR'].'youtube/smarty/libs/Smarty.class.php');
require_once($config['BASE_DIR'].'youtube/classes/mysmarty.class.php');
require_once($config['BASE_DIR'].'youtube/classes/SConfig.php');
require_once($config['BASE_DIR'].'youtube/classes/SError.php');
require_once($config['BASE_DIR'].'youtube/include/adodb/adodb.inc.php');
require_once($config['BASE_DIR'].'youtube/include/phpmailer/class.phpmailer.php');
require_once($config['BASE_DIR'].'youtube/classes/SEmail.php');

$DBTYPE = 'mysql';
$DBHOST = SConfig::get("Database", "****");
$DBUSER = SConfig::get("Database", "****");
$DBPASSWORD = SConfig::get("Database", "****");
$DBNAME = SConfig::get("Database", "*****");

$conn = &ADONewConnection($DBTYPE);
$conn->PConnect($DBHOST, $DBUSER, $DBPASSWORD, $DBNAME);

$sql = "SELECT * from sconfig";
$rsc = $conn->Execute($sql);

if($rsc){while(!$rsc->EOF)
{
$field = $rsc->fields['soption'];
$config[$field] = $rsc->fields['svalue'];
STemplate::assign($field, $config[$field]);
@$rsc->MoveNext();
}}

STemplate::assign('bgcolor','#E8E8E8');
STemplate::assign('BASE_URL',    $config['BASE_URL']);
STemplate::assign('BASE_DIR',    $config['BASE_DIR']);
STemplate::assign('IMG_URL',    $config['IMG_URL']);
STemplate::assign('baseurl',    $config['BASE_URL']);
STemplate::assign('basedir',    $config['BASE_DIR']);
STemplate::assign('imgurl',    $config['IMG_URL']);
STemplate::assign('vdourl',    $config['VDO_URL']);
STemplate::assign('adourl',    $config['ADO_URL']);
STemplate::assign('flvdourl',    $config['FLVDO_URL']);
STemplate::assign('tmburl',    $config['TMB_URL']);
STemplate::setCompileDir($config['basedir']."/templates_c");
STemplate::setTplDir($config['basedir']."/templates");
?>
:(


ето това е като тама където има * аз сам си писал данните :) а и забравих да ви спонема че нещо като направя в PHPMyAdmin датабаза нз дали става :(
:| HELP PLEASE !!!
 
/УФФффтопик:
би ли качил системата или да ми дадеш линк за даунлоуд към нея ?
/
 
Код:
<? 
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING); 
session_start(); 
$config = array(); 
$config['BASE_DIR']    = 'C:/Program Files/xampp/htdocs/'; 
$config['BASE_URL']    = 'http://localhost'; 
$config['CONF_FILE']    = $config['BASE_DIR'].'youtube/include/conf.ini'; 
$config['IMG_DIR']    = $config['BASE_DIR'].'youtube/images'; 
$config['IMG_URL']    = $config['BASE_URL'].'youtube/images'; 
$config['VDO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/video'; 
$config['VDO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/video'; 
$config['ADO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/audio'; 
$config['ADO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/audio'; 
$config['FLVDO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/flvideo'; 
$config['FLVDO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/flvideo'; 
$config['TMB_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/thumb'; 
$config['TMB_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/thumb'; 
$config['baseurl']    = $config['BASE_URL']; 
$config['basedir']    = $config['BASE_DIR']; 
$config['VDO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/video'; 
$config['VDO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/video'; 
$config['ADO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/audio'; 
$config['ADO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/audio'; 
$config['FLVDO_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/flvideo'; 
$config['FLVDO_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/flvideo'; 
$config['TMB_DIR']   = $config['BASE_DIR'].'youtube/thumb'; 
$config['TMB_URL']   = $config['BASE_URL'].'youtube/thumb'; 
$config['baseurl']   = $config['BASE_URL']; 
$config['basedir']   = $config['BASE_DIR']; 
$config['vdodir']    = $config['VDO_DIR']; 
$config['vdourl']    = $config['VDO_URL']; 
$config['audiodir']    = $config['ADO_DIR']; 
$config['audiourl']    = $config['ADO_URL']; 
$config['flvdodir']    = $config['FLVDO_DIR']; 
$config['flvdourl']    = $config['FLVDO_URL']; 
$config['imgurl']     = $config['IMG_URL']; 
$config['imgpath']    = $config['IMG_DIR']; 
$config['ffmpeg']    =  '/usr/bin/ffmpeg'; 
$config['guest_limite'] = 200; 
$msg=''; 
$err=''; 
$config['rows_per_page']=''; 
$config['cols_per_page']=''; 
require_once($config['BASE_DIR'].'smarty/libs/Smarty.class.php'); 
require_once($config['BASE_DIR'].'classes/mysmarty.class.php'); 
require_once($config['BASE_DIR'].'classes/SConfig.php'); 
require_once($config['BASE_DIR'].'classes/SError.php'); 
require_once($config['BASE_DIR'].'include/adodb/adodb.inc.php'); 
require_once($config['BASE_DIR'].'include/phpmailer/class.phpmailer.php'); 
require_once($config['BASE_DIR'].'classes/SEmail.php'); 

$DBTYPE = 'mysql'; 
$DBHOST = SConfig::get("Database", "****"); 
$DBUSER = SConfig::get("Database", "****"); 
$DBPASSWORD = SConfig::get("Database", "****"); 
$DBNAME = SConfig::get("Database", "*****"); 

$conn = &ADONewConnection($DBTYPE); 
$conn->PConnect($DBHOST, $DBUSER, $DBPASSWORD, $DBNAME); 

$sql = "SELECT * from sconfig"; 
$rsc = $conn->Execute($sql); 

if($rsc){while(!$rsc->EOF) 
{ 
$field = $rsc->fields['soption']; 
$config[$field] = $rsc->fields['svalue']; 
STemplate::assign($field, $config[$field]); 
@$rsc->MoveNext(); 
}} 

STemplate::assign('bgcolor','#E8E8E8'); 
STemplate::assign('BASE_URL',    $config['BASE_URL']); 
STemplate::assign('BASE_DIR',    $config['BASE_DIR']); 
STemplate::assign('IMG_URL',    $config['IMG_URL']); 
STemplate::assign('baseurl',    $config['BASE_URL']); 
STemplate::assign('basedir',    $config['BASE_DIR']); 
STemplate::assign('imgurl',    $config['IMG_URL']); 
STemplate::assign('vdourl',    $config['VDO_URL']); 
STemplate::assign('adourl',    $config['ADO_URL']); 
STemplate::assign('flvdourl',    $config['FLVDO_URL']); 
STemplate::assign('tmburl',    $config['TMB_URL']); 
STemplate::setCompileDir($config['basedir']."/templates_c"); 
STemplate::setTplDir($config['basedir']."/templates"); 
?>


Пробвай така при мен стана !
 
Сега има друга грешка някаква :( ::

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'C:/Program Files/xampp/htdocs/smarty/libs/Smarty.class.php' (include_path='.;C:\Program Files\xampp\php\pear\') in C:\Program Files\xampp\htdocs\youtube\include\config.php on line 44


Доколкото линк незная каде има , ще го потърса и ако го намеря ще ти напиша линк :)

:|
 
За да ти помогна ми трябва да видя някои други файлове, за това е добре да дадеш линк към нея ;)
 

Горе