Въпрос свързан с Image Grabber 2 какво е това-options.grb


Горе