Въпрос..

Dido_net

Registered
Значи, гледам в danasoft се генерира всеки път нова картинка.. а не е примерно danasoft.com/img.php..
Та.. как да направя да генерира картинка ? Без да зарежда php ?
Имам едно нещо, което генерира картинки.. но искам да работи без пхп..
ето го и него..
http://dido.phpnet.us/userbar/

index.php съдържа :

Код:
<? 
  
header("Content-type: image/png"); 
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
$im = imagecreatefrompng("back.png"); 
$dg = imagecreatefrompng("front.png");  
imagedestroy($dg); 
$pos = 180; 

for($n = 0; $n < strlen($ip); $n++){ 
  $ch = substr($ip, $n, 1); 
  $dg = imagecreatefrompng("ub".$ch.".png"); 

  if(preg_match('/\d/', $ch)){ 
    $pos += 11; 
  }else{ $pos += 9; } 

  imagecopy($im, $dg, $pos, 2, 0, 0, 15, 15); 
  imagedestroy($dg); 
} 
  
$dg = imagecreatefrompng("front.png");  
imagecopy($im, $dg, 0, 0, 0, 0, 350, 19); 
imagedestroy($dg); 
imagepng($im); 
imagedestroy($im); 

?>Кажете как да генерирам картинка като тази http://www.danasoft.com/vipersig.jpg :roll:
 

Горе