Генератори - PopWinMaker

Staf за пореден път заби чейнета ми в пода :!: Продължавай в същия дух!Айде чао!(Отивам за лед че пода се оказа корав)
 
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<TITLE>:: Popup Window Maker ::</TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="http://leofreesoft.dir.bg/classes/openview.js"></SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

</script>


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">\n\n" + start + "BODY onLoad=\"javascript:popUp()\">";
}
if(howto == 'link') {
otherOutput = start + "!-- Стъпка 2: Добавете следния текстов линк за нов прозорец -->\n\n" + start + "A HREF=\"javascript:popUp('" + page + "')\">Отвори в нов прозорец" + start + "/A>";
}
if(howto == 'button') {
otherOutput = start + "!-- Стъпка 2: Добавете следния код на бутон за нов прозорец -->\n\n" + start + "form>\n" + start + "input type=button value=\"Отвори в нов прозорец\" onClick=\"javascript:popUp('" + page + "')\">\n" + start + "/form>";
}

scriptOutput = start + '!-- ДВЕ СТЪПКИ за инсталиране на PopUp Window:\r\n\r\n'
+ ' 1. Копирайте скрипта в секцията HEAD на HTML документа\r\n'
+ ' 2. Добавете кода за отваряне на нов прозорец в сайта си -->\r\n\r\n'
+ '\r\n\r\n'
+ start + 'SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">\r\n'
+ '\r\n'
+ '\r\n'
+ '\r\n'
+ '\r\n'
+ '\n" + start + "/SC" + "RIPT>\n";

output = scriptOutput + "\n\n" + otherOutput + '\n\n' + start +'!-- В скрипта може да променяте аргументите както ви хрумне --'+'>';

document.mail.source.value = output;
document.mail.source2.value = output;
}
// End -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY background="../images/lback.gif" bgcolor="#ffffff" text="#28281d" LINK="#663300" VLINK="#663300" ALINK="#808080" marginheight="0" marginwidth="8" topmargin="0" leftmargin="8">

<br>  <font color="#0000ff"><b>PopUp Window Maker</b></font>
<br>  <font color="#0000ff"><b>On-line Редактор за екрани</b></font>
<blockquote>
<table border=0 width=90% cellpadding=3 cellspacing=0>
<tr><td>

<span class=text>Попълнете спесификациите в таблицата, така както искате да изглежда новия прозорец, който ще отворите. Не забравяйте да попълните адреса (URL) или страницата, която ще отворите в прозореца, както и всички променливи на екрана (menubars, toolbars, scrollbars и т.н.) и чукнете бутона '<b>Генерирай кода</b>'. След това вижте резултата и ако ви удовлетворява - копирайте генерирания скрипт ! Или опитайте отново ...</span>
<br>
<hr align="left" size="1" width="100%" noshade>
</td></tr></table>


<form name=inputForm>
<table width=500 cellpadding=0 cellspacing=0 border=1 align=center>
<tr><td align=center bgcolor="#ebebeb"><span class=text>Този Редактор ще създаде Java скрипт, който ще отвори нов екран със страница, която ще посочите. Всички атрибути на прозореца изберете сами. Когато сте готови, натиснете бутона '<b>Генерирай код</b>' в края на тази таблица.</span></td></tr>
<tr><td><table cellpadding=8 cellspacing=2 border=0>
<tr><td><span class=text>Име на файла, който ще заредите в прозореца:<br>(пример: <font color="#ff00ff">myfile.html</font> или <font color="#ff00ff">http://site/path/myfile.html</font>)</span></td>
<td><span class=text><input type=text name=page size=15 value="myfile.html" onfocus="select()"></span></td></tr>

<tr><td align=center colspan=2><hr align="left" size="1" width="100%" noshade><span class=text>Всички попълнени квадратчета ще означават, че отговорът ви е '<b>ДА</b>'.</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да има ли ленти с бутони ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=toolbars> ( toolbars )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да се прелиства ли прозореца ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=scrollit> ( scrollbars )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да я има ли лентата за адреси ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=locations> ( location bar )</span></td></tr>

<tr><td align=right><span class=text>Да присъства ли най-долната лента ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=statusbars> ( status bar )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да го има ли текстовото меню ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=menubars> ( menu bar )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да се променя ли размера на прозореца ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=resizeable> ( resizeable )</span></td>
</tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да се центрира ли прозореца на екрана ?</span></td>

<td><span class=text><input type=checkbox name=center> ( centered )</span></td></tr>
<tr><td align=center colspan=2><hr align="left" size="1" width="100%" noshade></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Въведете ширината на прозореца в точки:</span></td>
<td><span class=text><input type=text name=width size=5 value="400"> ( pixels )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Въведете височината на прозореца в точки:</span></td>
<td><span class=text><input type=text name=height size=5 value="250"> ( pixels )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Как да се отваря прозореца ?</span></td>
<td><span class=text><select name=howtoopen>

<option value="button">от диалогов бутон
<option value="link">от текстов линк
<option value="body">автоматично
</select></span></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td align=center bgcolor="#ebebeb"><span class=text>Ако сте готови, натиснете бутона<br><input type=button value="Генерирай кода" onClick="javascript:generate(); doAd();"><br>и вижте готовия Java script в следващата таблица.</span></td></tr>
</table>
</form>

<p>
<center>
<form name="mail">
<table bgcolor="#dedfdf" border="2" cellpadding="4" width=530>
<tr><td align=center><div align=right class=head>Общ обем на скрипта: <b>0.73</b> kB  </div><textarea name="source" rows=12 cols=65 onfocus="select()"></textarea><br>

<input type=hidden name="source2">
<span class=text><b>Маркирайте всичко</b> в бокса и с десния клавиш на мишката върху него изпълнете <b>Copy</b>,<br>след което в празна страница изпълнете <b>Paste</b> и следвайте указанията в скрипта.</span><br>
</td></tr></table>
</form>
</center>

<p><center>

<br><br><a href="javascript:history.go(-1)">Обратно в HTML Utilities</a>

</blockquote>
</body>
</html>
 

Горе