Грешка

misho

Registered
Два ми следната грешка:

Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/micobg/public_html/bgbirds/obiavi2/add.php on line 97

Не мога да разбера защо става така. Ето го и кода:

Код:
<?php
include ('config.php');
if(isset($_POST['izprati'])){
$ime = $_POST['ime'];
$ime = htmlspecialchars($ime);
$ime = strip_tags($ime);
$ime = get($ime);
$email = $_POST['email'];
$email = htmlspecialchars($email);
$email = strip_tags($email);
$email = get($email);
$skype = $_POST['skype'];
$skype = htmlspecialchars($skype);
$skype = strip_tags($skype);
$skype = get($skype);
$gsm = $_POST['gsm'];
$gsm = htmlspecialchars($gsm);
$gsm = strip_tags($gsm);
$gsm = get($gsm);
$cena = $_POST['cena'];
$cena = htmlspecialchars($cena);
$cena = strip_tags($cena);
$cena = get($cena);
$opisanie = $_POST['opisanie'];
$opisanie = htmlspecialchars($opisanie);
$opisanie = strip_tags($opisanie);
$opisanie = get($opisanie);
$snimka = $_POST['snimka'];
$snimka = htmlspecialchars($snimka);
$snimka = strip_tags($snimka);
$snimka = get($snimka);
$izberi = $_POST['izberi'];
$izberi = htmlspecialchars($izberi);
$izberi = strip_tags($izberi);
$izberi = get($izberi);
$category = $_POST['category'];
$category = htmlspecialchars($category);
$category = strip_tags($category);
$category = get($category);
$date = date('d-m-y g:i');

//Проверка, дали полетат не са празни
if (!$ime)
	{echo "Не сте въвели заглавие. Върнете се и въведете заглавие!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}

else
	{
	 if (!$email)
		{echo "Не сте въвели email. Върнете се и въведете email!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}
	 else
		{
		 if (!eregi("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,6})$", $email))
			{print ("E-mail $email не е валиден. Върнете се и въведете валиден email!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"); exit;}
		 else
			{
			 if (!$opisanie)
				{echo "Не сте въвели описание на обявата. Върнете се и въведете описание!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}
			 else
				{
				 $zapis = mysql_query("INSERT INTO obqvi(ime, email, skype, gsm, cena, opisanie, snimka, izberi, category, date) VALUES('$ime','$email','$skype','$gsm','$cena','$opisanie','$snimka','$izberi','$category','$date')");
				 echo "Обявата е добавена успешно!"; exit;
				}
			}
		}
	}
	

?>
<table border="1">
<tr>
<td><form action="" method="POST">
*Заглавие:<input type="text" name="ime"></td></tr>
<tr><td>*E-mail:<input type="text" name="email"></td></tr>
<tr><td>Skype:<input type="text" name="skype"></tr></td>
<tr><td>Телефон (GSM):<input type="text" name="gsm"></tr></td>
<tr><td>Цена:<input type="text" name="cena"></tr></td>
<tr><td>*Описание:<textarea name="opisanie"></textarea></tr></td>
<tr><td>Снимка:<input type="text" name="snimka"></tr></td>
<tr><td>Раздел:
<select name="izberi">
<option 1>Купувмам
<option 2>Продавам
<option 3>Изгубени / намерени птици
</select>
</td></tr>
<tr><td>
Категория:
<select name="category">
<option 1>Папагали
<option 2>Канарчета
<option 3>Амадини (Финки)
<option 4>Други птици
</select>
</td></tr>
<tr><td><input type="submit" name="izprati" value="Изпрати"></tr></td>
</form>
</table>
 
Код:
<?php
include ('config.php');
if(isset($_POST['izprati'])){
$ime = $_POST['ime'];
$ime = htmlspecialchars($ime);
$ime = strip_tags($ime);
$ime = get($ime);
$email = $_POST['email'];
$email = htmlspecialchars($email);
$email = strip_tags($email);
$email = get($email);
$skype = $_POST['skype'];
$skype = htmlspecialchars($skype);
$skype = strip_tags($skype);
$skype = get($skype);
$gsm = $_POST['gsm'];
$gsm = htmlspecialchars($gsm);
$gsm = strip_tags($gsm);
$gsm = get($gsm);
$cena = $_POST['cena'];
$cena = htmlspecialchars($cena);
$cena = strip_tags($cena);
$cena = get($cena);
$opisanie = $_POST['opisanie'];
$opisanie = htmlspecialchars($opisanie);
$opisanie = strip_tags($opisanie);
$opisanie = get($opisanie);
$snimka = $_POST['snimka'];
$snimka = htmlspecialchars($snimka);
$snimka = strip_tags($snimka);
$snimka = get($snimka);
$izberi = $_POST['izberi'];
$izberi = htmlspecialchars($izberi);
$izberi = strip_tags($izberi);
$izberi = get($izberi);
$category = $_POST['category'];
$category = htmlspecialchars($category);
$category = strip_tags($category);
$category = get($category);
$date = date('d-m-y g:i');

//Проверка, дали полетат не са празни
if (!$ime)
  {echo "Не сте въвели заглавие. Върнете се и въведете заглавие!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}

else
  {
  if (!$email)
   {echo "Не сте въвели email. Върнете се и въведете email!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}
  else
   {
    if (!eregi("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,6})$", $email))
     {print ("E-mail $email не е валиден. Върнете се и въведете валиден email!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"); exit;}
    else
     {
     if (!$opisanie)
      {echo "Не сте въвели описание на обявата. Върнете се и въведете описание!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}
     else
      {
       $zapis = mysql_query("INSERT INTO obqvi(ime, email, skype, gsm, cena, opisanie, snimka, izberi, category, date) VALUES('$ime','$email','$skype','$gsm','$cena','$opisanie','$snimka','$izberi','$category','$date')");
       echo "Обявата е добавена успешно!"; exit;
      }
     }
   }
  }


?>
<table border="1">
<tr>
<td><form action="" method="POST">
*Заглавие:<input type="text" name="ime"></td></tr>
<tr><td>*E-mail:<input type="text" name="email"></td></tr>
<tr><td>Skype:<input type="text" name="skype"></tr></td>
<tr><td>Телефон (GSM):<input type="text" name="gsm"></tr></td>
<tr><td>Цена:<input type="text" name="cena"></tr></td>
<tr><td>*Описание:<textarea name="opisanie"></textarea></tr></td>
<tr><td>Снимка:<input type="text" name="snimka"></tr></td>
<tr><td>Раздел:
<select name="izberi">
<option 1>Купувмам
<option 2>Продавам
<option 3>Изгубени / намерени птици
</select>
</td></tr>
<tr><td>
Категория:
<select name="category">
<option 1>Папагали
<option 2>Канарчета
<option 3>Амадини (Финки)
<option 4>Други птици
</select>
</td></tr>
<tr><td><input type="submit" name="izprati" value="Изпрати"></tr></td>
</form>
</table>
<?php } ?>
 
<?php
include ('config.php');
if(isset($_POST['izprati'])){
$ime = $_POST['ime'];
$ime = htmlspecialchars($ime);
$ime = strip_tags($ime);
$ime = get($ime);
$email = $_POST['email'];
$email = htmlspecialchars($email);
$email = strip_tags($email);
$email = get($email);
$skype = $_POST['skype'];
$skype = htmlspecialchars($skype);
$skype = strip_tags($skype);
$skype = get($skype);
$gsm = $_POST['gsm'];
$gsm = htmlspecialchars($gsm);
$gsm = strip_tags($gsm);
$gsm = get($gsm);
$cena = $_POST['cena'];
$cena = htmlspecialchars($cena);
$cena = strip_tags($cena);
$cena = get($cena);
$opisanie = $_POST['opisanie'];
$opisanie = htmlspecialchars($opisanie);
$opisanie = strip_tags($opisanie);
$opisanie = get($opisanie);
$snimka = $_POST['snimka'];
$snimka = htmlspecialchars($snimka);
$snimka = strip_tags($snimka);
$snimka = get($snimka);
$izberi = $_POST['izberi'];
$izberi = htmlspecialchars($izberi);
$izberi = strip_tags($izberi);
$izberi = get($izberi);
$category = $_POST['category'];
$category = htmlspecialchars($category);
$category = strip_tags($category);
$category = get($category);
$date = date('d-m-y g:i');

//Проверка, дали полетат не са празни
if (!$ime)
{echo "Не сте въвели заглавие. Върнете се и въведете заглавие!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}

else
{
if (!$email)
{echo "Не сте въвели email. Върнете се и въведете email!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}
else
{
if (!eregi("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,6})$", $email))
{print ("E-mail $email не е валиден. Върнете се и въведете валиден email!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"); exit;}
else
{
if (!$opisanie)
{echo "Не сте въвели описание на обявата. Върнете се и въведете описание!<br><a href='javascript:history.back()'>Назад</a>"; exit;}
else
{
$zapis = mysql_query("INSERT INTO obqvi(ime, email, skype, gsm, cena, opisanie, snimka, izberi, category, date) VALUES('$ime','$email','$skype','$gsm','$cena','$opisanie','$snimka','$izberi','$category','$date')");
echo "Обявата е добавена успешно!"; exit;
}
}
}
}
}
?>
<table border="1">
<tr>
<td><form action="" method="POST">
*Заглавие:<input type="text" name="ime"></td></tr>
<tr><td>*E-mail:<input type="text" name="email"></td></tr>
<tr><td>Skype:<input type="text" name="skype"></tr></td>
<tr><td>Телефон (GSM):<input type="text" name="gsm"></tr></td>
<tr><td>Цена:<input type="text" name="cena"></tr></td>
<tr><td>*Описание:<textarea name="opisanie"></textarea></tr></td>
<tr><td>Снимка:<input type="text" name="snimka"></tr></td>
<tr><td>Раздел:
<select name="izberi">
<option 1>Купувмам
<option 2>Продавам
<option 3>Изгубени / намерени птици
</select>
</td></tr>
<tr><td>
Категория:
<select name="category">
<option 1>Папагали
<option 2>Канарчета
<option 3>Амадини (Финки)
<option 4>Други птици
</select>
</td></tr>
<tr><td><input type="submit" name="izprati" value="Изпрати"></tr></td>
</form>
</table>
 
DeathGuard_ (+1), твоя код работи (другия не съм го пробвал). Но къде ми беше грешката? :shock: Не мога да я открия.

edit: Най-после си я видях. Една скобичка. Благодаря за бързия отговор! :wink:
 

Горе