Гре6ка която немога да оправя?!

paneznam

Registered
значи:
Код:
<? 
session_start(); 

?> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset=windows-1251"> 
<iframe name="iFrame1" width=521 height=629 src="comment.html" scrolling="auto" frameborder="0"></iframe>
</head> 
<body> 

<? 

if (isset($HTTP_SESSION_VARS['user'])) 
{ 
$user=$HTTP_SESSION_VARS['user']; 

} 
else 
{ 
echo "Нямате достъп до тази страница"; 
exit; 
} 

echo "Здравей ".$user."."; 
?>  

<?php 
$ime=$HTTP_POST_VARS['ime']; 
$mes=$HTTP_POST_VARS['mes']; 
$mail=$HTTP_POST_VARS['mail']; 
$ip = getenv("REMOTE_ADDR"); 
$date = date('H:i , jS F '); 

function filled_out($form_vars) 
{ 

foreach ($form_vars as $key => $value) 
{ 
if (!isset($key) || ($value == '')) 
return false; 
} 
return true; 
} 
function valid_email($address) 
{ 

if (ereg('^[a-zA-Z0-9_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$', $address)) 
return true; 
else 
return false; 
} 

if(!filled_out($HTTP_POST_VARS)) 
{ 
echo " <b><center> <font color=#ff0000> Не сте попълнили всички полета. "; 
exit; 
} 


$mes=str_replace("<",'',$mes); 
$mes=str_replace(">",'',$mes); 
$mes=nl2br($mes); 
$ime=str_replace("<",'',$ime); 
$ime=str_replace(">",'',$ime); 


if (file_exists("comment.html")) 

{ 

$table = 
' 
<td > 
<b> <font color="#5053FD"> '.$mes.'</b> 
</td> 

<td width="30"> 
<b> <font color="#ff0000"> '.$ime.'</b> 
</td> 


</tr> 
'; 
} 
else 
{ 


$table = 

' 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 
<body bgcolor="#000000"> 
<table border="1"> 
<tr> 
<td > <b>  


<td > 
<b> <font color="#5053FD"> Коментар</b> 
</td> 
 

<td width="30"> 
<b> <font color="#ff0000">Име</b> 
</td> 
  

<td > 
<b> <font color="#5053FD"> '.$mes.'</b> 
</td> 


<td width="30"> 
<b> <font color="#ff0000"> '.$ime.'</b> 
</td> 


</tr> 
'; 
} 

$fp = fopen ("comment.html" ,"a"); 

fwrite($fp, $table ); 
fclose($fp); ?> 

Вашия коментар е изпратен. 
</body> 
</html>
така тоша е пхп фаела който ще приема "ime"
Код:
$ime=$HTTP_POST_VARS['ime'];

Обаче аз искам да направя така че когато влезне някой потребител коментарат да се изпраща от името на този потребител без той да си го пише и измислих т'ва:
Код:
<? 
session_start(); 

?> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset=windows-1251"> 

<iframe name="iFrame1" width=521 height=629 src="comment.html" scrolling="auto" frameborder="0"></iframe>
</head> 
<body> 
<? 
if (isset($HTTP_SESSION_VARS['user'])) 
{ 
$user=$HTTP_SESSION_VARS['user']; 

} 
else 
{ 
echo "Нямате достъп до тази страница"; 
exit; 
}
echo "Здравей ".$user.".";
echo "Коментар:<BR> 
<TEXTAREA name=mes rows=5 cols=30> 
</TEXTAREA > 
<br>
<FORM action=form.php method=post>
<INPUT type=submit value="Send ">
<INPUT type=text value="$user ">
?>
</body> 
</html>

по точно т'ва:
Код:
<FORM action=form.php method=post>
<INPUT type=submit value="Send ">
<INPUT type=text value="$user ">
правилно ли е ако не е да ми кажете как точно да го направя като даден потребител пише коментар да излиза от негошо име без той да си е писал името :eek:
 
Ще ти дам пример, как аз го правих преди, пък може и да се ориентираш
Код:
if ($logged[username]){
		echo ("<input type=\"text\" readonly=\"readonly\" value=$logged[username]>");
Тука най-вече подчертавам readonly, така ще изкарам поле с логнатия юсър, без да има право да бара самото поле.Експериемнтирай.
 
Защо ти е да пращаш user_name като POST данни?
Ти в другия файл ще знаеш кое е потребителя от стойноста на сесиината променлива.
 
Гледай сега.
Ти си си писал скрипта ама не си го разгледал добре. :)

В първия файл където е формуляра за пращане имаш едно echo.

echo "Здравей ".$user.".";

:)

Ти разбираш кой е user-a по неговата сесиина променлива, която
явно е задължителна.

Тоест ти вече знаеш кой е user-a ( той не може да види формуляра ако не се логне нали?)
и даже му казваш "здравей $user"!

Защо трябва да го питаш как се казва.
МАхни го това поле за име.

Опитваш да разбереш кой е усер-а по това какво е изпратил като POST и да го запишеш но няма смисъл.

С две думи.

Единственното което трябва да промениш в първия скрипт е реда:

МАхаш това:

Код:
$ime=$HTTP_POST_VARS['ime'];

и на негово място слагаш

Код:
$ime=$user;


.
Не е зле да махнеш и полето в което го пита за името му.

Това е все едно да срешна някой да му кажа "Здрасти Пешо" и веднага след това
да го питам за името му.
 

Горе