Дава ми грешка при нова тема!

SuCcEsS

Registered
Код:
 Could not insert new word matches

DEBUG MODE

SQL Error : 1271 Illegal mix of collations for operation ' IN '

INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 5, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('driver', 'genius', 'professional', 'edition', 'програма', 'която', 'проверява', 'нови', 'updates', 'драйверите', 'вашата', 'машина', 'било', 'на', 'windows', 'или', 'vista', 'мн', 'други', 'хубавото', 'не', 'се', 'налага', 'търсиш', 'нета', 'просто', 'пускаш', 'програмката', 'даваш', 'update', 'drivers', 'избирате', 'версията', 'windowsa', 'next', 'to', 'date', 'е', 'отметнато', 'директорията', 'сваляне', 'кликате', 'след', 'което', 'като', 'намери', 'необходимите', 'драйвери', 'започвате', 'ги', 'сваляте', 'това', 'вече', 'после', 'инсталирате', 'надявам', 'да', 'хареса', 'извинявам', 'ако', 'някой', 'писал', 'нея')

Line : 251
File : functions_search.php

когато темата е нормална ми дава тази грешка ако е ВАЖНА не ми дава грешка и ако е СЪОБЩЕНИЕ ми дава

Код:
Could not insert new word matches

DEBUG MODE

SQL Error : 1271 Illegal mix of collations for operation ' IN '

INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 6, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('driver', 'genius', 'professional', 'edition', 'програма', 'която', 'проверява', 'нови', 'updates', 'драйверите', 'вашата', 'машина', 'било', 'на', 'windows', 'или', 'vista', 'мн', 'други', 'хубавото', 'не', 'се', 'налага', 'търсиш', 'нета', 'просто', 'пускаш', 'програмката', 'даваш', 'update', 'drivers', 'избирате', 'версията', 'windowsa', 'next', 'to', 'date', 'е', 'отметнато', 'директорията', 'сваляне', 'кликате', 'след', 'което', 'като', 'намери', 'необходимите', 'драйвери', 'започвате', 'ги', 'сваляте', 'това', 'вече', 'после', 'инсталирате', 'надявам', 'да', 'хареса', 'извинявам', 'ако', 'някой', 'писал', 'нея')

Line : 251
File : functions_search.php
 

Горе