Дата на постване.

sentenello

Registered
Здравейте.
Направих си една програма за пускаме на теми от потребителите. В индекса си сложих това
Код:
if ($_POST['prati']){

$domakin = $_POST['domakin'];
$gost = $_POST['gost'];
$obosnovka = $_POST['text'];
$ime = $_POST['ime'];
$prognoza = $_POST['prognoza'];
$date = date("d-m-Y");

В базата данни си направих поле date varchar, а там където изкарвам написаното от тях направих така.

Код:
while($row = mysql_fetch_array($select)) {
$ime = $row['ime'];
$text = $row['text'];
$domakin = $row['domakin'];
$gost = $row['gost'];
$prognoza = $row['prognoza'];
$date = date("d-m-Y");
echo '<center><table  border="0">';
echo "<tr><td width='225' align='right'><b>".$domakin."</b></td><td width='50' align='center'>VS</td><td width='225' align='left'><b>".$gost." </b></td></tr>
<tr><td colspan='3' ><b>".$text." </b></td></tr>
<tr><td width='225' align='left'>Написал: <b>".$ime." </b></td><td width='50'></td><td width='225' align='center'>Прогноза: <b>".$prognoza." </b></td></tr>
<tr><td width='225' align='left'>Прогнозата е пусната на:</td><td align='left'>".$date." </td><td></td></tr>
</table></center><hr>";
}

Да обаче се замислих дали когато се промени деня, дали датата няма да се промени и точно така стана.

Дайте една идея как да направя да записва когато го е пуснал потребителя и после да го изкарвам.
 
за да ти изкарва кога е пусната прогнозата ето как да стане
Записа
Код:
if ($_POST['prati']){
$domakin = $_POST['domakin'];
$gost = $_POST['gost'];
$obosnovka = $_POST['text'];
$ime = $_POST['ime'];
$prognoza = $_POST['prognoza'];
$date = date('d-m-y');
include "connect.php";
$query = mysql_query("INSERT INTO `proznozi` (domakin, gost, text, ime, prognoza, date, id) VALUES('$domakin','$gost','$obosnovka','$ime','$prognoza','$date','NULL')"); 
echo "Готово";
}
Sql
Код:
  CREATE TABLE `prognozi` (
`id` int(12) NOT NULL auto_increment,
`domakin` VARCHAR(255) NOT NULL,
`gost` VARCHAR(255) NOT NULL,
`text` VARCHAR(255) NOT NULL,
`ime` VARCHAR(255) NOT NULL,
`prognoza` VARCHAR(255) NOT NULL,
`date` VARCHAR(255) NOT NULL,
UNIQUE KEY(`id`)
);
И така го показва например pre.php?id=1 това е първата прогноза
Код:
include "connect.php";
$id = $_GET['id'];
$row = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `prognozi` WHERE `id` = '$id'"));
$ime = $row['ime'];
$text = $row['text'];
$domakin = $row['domakin'];
$gost = $row['gost'];
$prognoza = $row['prognoza'];
$date = $row['date'];
echo '<center><table  border="0">';
echo "<tr><td width='225' align='right'><b>".$domakin."</b></td><td width='50' align='center'>VS</td><td width='225' align='left'><b>".$gost." </b></td></tr>
<tr><td colspan='3' ><b>".$text." </b></td></tr>
<tr><td width='225' align='left'>Написал: <b>".$ime." </b></td><td width='50'></td><td width='225' align='center'>Прогноза: <b>".$prognoza." </b></td></tr>
<tr><td width='225' align='left'>Прогнозата е пусната на:</td><td align='left'>".$date." </td><td></td></tr>
</table></center><hr>";
и connect.php
Код:
<?php
define("HOST", "localhost"); // хост на MySQL 
define("USER", "root"); // усер за MySQL 
define("PASS", "pass"); // парола за MySQL 
define("BD", "db"); // име на база данни 

$db_conn = @mysql_connect(HOST, USER, PASS) or die(mysql_error());
@mysql_select_db(BD, $db_conn) or die(mysql_error());
// connect code by hunter
?>

остана само сега полетата за попълване и това е
 
SorRy не беше нужно да ми обясняваш като на начинаещ, но и така е добре. Грешката ми беше в това, че не $row датата. Все пак ти давам плюс едно защотото ме подсети да го направя :) Другото си ми беше както трябва.
 

Горе