Добавяне на текст

vinsbg

Registered
Как мога на този код полетата където е за новата парола да му добавя по един текст "Нова Парола" и "Повтори Паролата" , че нещо не успявам аз.

Код:
<?PHP
	require_once('./register_globals.php');
	$reg_pass = am_getuserpass();
	if (isset($_COOKIE['tts1'])) {
		if ($_COOKIE['tts1'] == $reg_pass) {

$temp = am_queries($db, 'SELECT userkey FROM AMCMS_users WHERE username="'.$_SESSION['reguser'].'" ;');		
$authorkey = $temp[0][0];
unset($temp);

require_once('./language/'.$script_language.'/register.php');		
?>
	
	<h2><?PHP echo $change_pass; ?></h2>
	<form action="#" method="post" name="registrationform" id="registrationform" onsubmit="return checkPassword();">
		<input type="password" name="passworda" id="passworda">
		<input type="password" name="passwordb" id="passwordb">
		<input type="submit" value="Промени" onsubmit="return checkPassword();">
	</form>
	<?PHP
	if ($_POST['passworda'] != NULL && $_POST['passworda'] == $_POST['passwordb']) {
		$finalpass = sha1($_POST['passworda'].$regsalt);
		am_queries($db, "UPDATE AMCMS_users SET password='$finalpass' WHERE userkey=$authorkey ;");
		echo $pass_updated;
		session_destroy();
	} elseif ($_POST['passworda'] != NULL && $_POST['passworda'] != $_POST['passwordb']) {
		echo $pass_nomatch;
	}
	}
}
?>
 
<?PHP
require_once('./register_globals.php');
$reg_pass = am_getuserpass();
if (isset($_COOKIE['tts1'])) {
if ($_COOKIE['tts1'] == $reg_pass) {

$temp = am_queries($db, 'SELECT userkey FROM AMCMS_users WHERE username="'.$_SESSION['reguser'].'" ;');
$authorkey = $temp[0][0];
unset($temp);

require_once('./language/'.$script_language.'/register.php');
?>

<h2><?PHP echo $change_pass; ?></h2>
<form action="#" method="post" name="registrationform" id="registrationform" onsubmit="return checkPassword();">
Нова Парола <input type="password" name="passworda" id="passworda">
Повтори Паролата <input type="password" name="passwordb" id="passwordb">
<input type="submit" value="Промени" onsubmit="return checkPassword();">
</form>
<?PHP
if ($_POST['passworda'] != NULL && $_POST['passworda'] == $_POST['passwordb']) {
$finalpass = sha1($_POST['passworda'].$regsalt);
am_queries($db, "UPDATE AMCMS_users SET password='$finalpass' WHERE userkey=$authorkey ;");
echo $pass_updated;
session_destroy();
} elseif ($_POST['passworda'] != NULL && $_POST['passworda'] != $_POST['passwordb']) {
echo $pass_nomatch;
}
}
}
?>
 
Вие дадохте една точка за support на purko .
Натиснете тук за да се върнете в темата.

Стана мерси много.А може ли да се промени цвета им ? Да го пише това със син цвят ?
 
vinsbg каза:
Вие дадохте една точка за support на purko .
Натиснете тук за да се върнете в темата.

Стана мерси много.А може ли да се промени цвета им ? Да го пише това със син цвят ?

<?PHP
require_once('./register_globals.php');
$reg_pass = am_getuserpass();
if (isset($_COOKIE['tts1'])) {
if ($_COOKIE['tts1'] == $reg_pass) {

$temp = am_queries($db, 'SELECT userkey FROM AMCMS_users WHERE username="'.$_SESSION['reguser'].'" ;');
$authorkey = $temp[0][0];
unset($temp);

require_once('./language/'.$script_language.'/register.php');
?>

<h2><?PHP echo $change_pass; ?></h2>
<form action="#" method="post" name="registrationform" id="registrationform" onsubmit="return checkPassword();">
<font color="#цвят">Нова Парола</font> <input type="password" name="passworda" id="passworda">
Повтори Паролата <input type="password" name="passwordb" id="passwordb">
<input type="submit" value="Промени" onsubmit="return checkPassword();">
</form>
<?PHP
if ($_POST['passworda'] != NULL && $_POST['passworda'] == $_POST['passwordb']) {
$finalpass = sha1($_POST['passworda'].$regsalt);
am_queries($db, "UPDATE AMCMS_users SET password='$finalpass' WHERE userkey=$authorkey ;");
echo $pass_updated;
session_destroy();
} elseif ($_POST['passworda'] != NULL && $_POST['passworda'] != $_POST['passwordb']) {
echo $pass_nomatch;
}
}
}
?>
 

Горе