Добавяне на темпейт

Слагаш папката с темата в templates/ .
След това от админ панела:

Стилове > Добави > Гледаш темплея ..Инсталиране.
След това Общи настройки > Конфигуриране > Стил по подразбиране : Задаваш темата и после "Изпрати" . ;)
 
от сайта оправих се...
Друг въпрос тъйкато все още несъм дал точка как мога да го интегрирам като в ториста phpbb2
 
Ако говориш за интегриране на сайт с phpBB2...

<?php
define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path ='forum/';
include($phpbb_root_path . 'config.php');
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);
?>

Слагаш го най,най, ама най-отгоре на индекса на сайта ти.. както и да другите страници.
Преди него не трябва да слагаш абсолютно нищо, защото ще ти даде грешки. ;)
 
Нещо не те разбирам..Форума в дизайна на сайта ?

http://web-tourist.net/forum/viewtopic.php?t=51676
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=637
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=644
 

Горе