Забранено за IE

Като засечеш какъв е browser-а на потребителя.

http://chrisschuld.com/projects/browser-php-detecting-a-users-browser-from-php/
 
PHP:
 <?php
 include("Browser.php");

 if( Browser::checkBrowserInternetExplorer() == true ) {
   echo "IE is disable.";
}

  ?>

ако ти даде някаква грешка отиди в Browser.php намери Line 517 и го направи от "protected function checkBrowserInternetExplorer() {" на "static public function checkBrowserInternetExplorer() {
 
Всички IE ли искаш да забраниш ?

Ето ти един вариант с .htaccess

PHP:
RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} MSIE [NC]
RewriteRule .* - [F,L]

или ако не искаш да извежда Forbidden

PHP:
RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} MSIE [NC]
RewriteRule .* ie_forbidden.html [R=301,L]

и си правиш един файл ie_forbidden.html в същата директория, който да предупреждава, че е забранено отварянето на страницата чрез ИЕ.
 

Горе