Запис на текст и търсене едновременно

human

Registered
Значи кода ми е :
Код:
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
<link rel=stylesheet type="text/css" href="fs4.css" /> 
</head> 
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

            
</table>
<body> 
<center> 
<form action="save.php" method="post"> 
 <label for="select"></label> 
 <input type="text" name="searched" maxlength="35" border="0""background: #373737" > 
 <select name="dir" id="dir"> 
  <option value="movies/">Филми</option> 
  <option value="clips/">Клипове 
  <option value="games/">Игри 
  <option value="pics/">Картинки 
  <option value="softwares/">Програми 
  <option value="flash/">Флаш 
  <option value="docs/">Документи 
  <option value="pages/">Страници 
  <option value="subs/">Субтитри 
  <option value="music">Музика 
  <option value="other/">Други</option> 
  </select>
 <input name="submit" type="submit" value="Търси" > 
 </form> 


<? 
$g=opendir("$dir/"); 
while ($fajl= readdir( $g ) ) 
{ 
if(!is_dir($fajl) && !is_link($fajl) && $fajl != ".." && $fajl != ".") { 
$fm[]=$fajl; 
} 
} 

closedir ($g); 

$broinafailowe=count ($fm); 
?> 
<?php 
$flag=1; 
$dir="$dir"; 
if(isset($_POST['searched'])) { 
foreach(glob($dir."*") as $file) { 
if(@eregi($_POST['searched'], str_replace($dir, "", $file))) { 
echo "<table border=1.5><tr><td width=\"175\" style=\"border:solid 1px #3D3D3D\">"; #3D3D3D
echo("<a href='".$file. "' target=_blank>".str_replace($dir, "", $file)."</a>\n");  
echo "</td><td style=\"border:solid 1px #3D3D3D\">"; 
echo("<a href='". "$dir'>Директория.</a> <br/>\n"); 
echo "</td></tr></table>"; 
echo "<td width='5%'>"; 
echo "</td></tr>"; 
$flag+=1; 
} 
} 
if($flag==false) { 
echo("Няма намерени файлове с "$searched"!"); 
} 
} 
?> </html>
Искам да попитам как да направя така,че като търся нещо, търсеното нещо да се записва в някой файл, а иначе да ми показва резултата от търсенето

Дано сте ме разбрали :wink:
 

Горе