Запомни ме ?

breakforce

Registered
Как мога да интегрирам в тази форма сесията с бисквитките за "remember" ?

Код:
if (isset($_POST['formsubmitted'])) {
session_start();
  $error = array();

  if (empty($_POST['e-mail'])) {
    $error[] = 'You forgot to enter your Email ';
  } else {

    if (preg_match("/^([a-zA-Z0-9])+([a-zA-Z0-9\._-])*@([a-zA-Z0-9_-])+([a-zA-Z0-9\._-]+)+$/", $_POST['e-mail'])) {
      
      $Email = $_POST['e-mail'];
    } else {
       $error[] = 'Your EMail Address is invalid ';
    }


  }


  if (empty($_POST['Password'])) {
    $error[] = 'Please Enter Your Password ';
  } else {
    $Password = $_POST['Password'];
  }


    if (empty($errrors))
  {    

    $query_check_credentials = "SELECT * FROM members WHERE (Email='$Email' AND password='$Password') AND Activation IS NULL";
  
    

    $result_check_credentials = mysqli_query($dbc, $query_check_credentials);
    if(!$result_check_credentials){
      echo 'Query Failed ';
    }

    if (@mysqli_num_rows($result_check_credentials) == 1)//if Query is successfull 
    { 

      $_SESSION = mysqli_fetch_array($result_check_credentials, MYSQLI_ASSOC);
      
      header("Location: page.php");
     

    }else
    { 
      
      $msg_error= 'Either Your Account is inactive or Email address /Password is Incorrect';
    }

  } else {
    
    

echo '<div class="errormsgbox"> <ol>';
    foreach ($error as $key => $values) {
      
      echo '	<li>'.$values.'</li>';


    
    }
    echo '</ol></div>';

  }
  
  
  if(isset($msg_error)){
    
    echo '<div class="warning">'.$msg_error.' </div>';
  }
  mysqli_close($dbc);

}

Трябва май някъде да се сложи това ама нз точно къде бихте ли ми хелпнали ?

Код:
setcookie("id", $user[id],time()+(60*60*24*5), "/", "");
setcookie("pass", $user[password],time()+(60*60*24*5), "/", "");
header("Location: ".$_SERVER['HTTP_REFERER']."");
 
Никога не вкарвай паролите в cookie.

Аз лично си правя още едно поле в таблицата users например temp и всеки път когато потребител се логне се генерира уникален номер който записвам в тази колона и го слагам също в кукито. При влизане в сайта вместо името и паролата се проверява името и този номер и ако съвпада логина е успешен. Така е доста - по сигурно, отколкото да слагаш реалната парола в куки, което лесно може да бъде прихванато.

А мд5 отдавна вече не е толкова сигурен метод, аз ползвам sha256 за хеширане на данни.
 
Беше открит бъг в ядрото на мд5, разрови се малко в нета и виж. Масово вече всички използват алтернативни източници за кодиране.

Това че аз не мога да го декодирам, не значи че друг който разбира какво прави не може ;)
 

Горе