Защита на файл xml

Make

Registered
Има ли начин да не позволявам от хоства директно прегледане на един xml файл но като го поискам примерно в index и да работи
 
Има.

Записваш това в sample.php:
PHP:
<?php

if ( $_SERVER[ 'HTTP_REFERER' ] === '[color=red]URL НА ФАЙЛА, КОЙТО ЩЕ МОЖЕ ДА ВИКА XML ФАЙЛА[/color]' ) {

echo( '[color=red]СЪДЪРЖАНИЕ НА XML ФАЙЛА.[/color]' );

} else {

header('HTTP/1.0 404 Not Found');

}

?>

След това правиш .htaccess файл в същата директория и пишеш следното в него:

Код:
RewriteEngine On
RewriteRule ^sample.xml$ sample.php

След това си правиш HTML или PHP файла, който да извиква sample.xml и той ще е достъпен за него, но ако се извика директно, ще излиза грешка 404.
 

Горе