Защо ми дава грешка кода и как да сложа странициране на кат

sianbg_s

Registered
Защо дава грешка този код
Код:
<?php
$conn = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни1");
mysql_select_db($dbn, $conn)or die(mysql_error());
if(isset($_GET['page']))
{
$page = (int) $_GET['page'];
}
else
{
$page = 1;
}
if($page == 0) $page = 1;
$pp = 20;
$query = mysql_query("SELECT * FROM `plugins`") or die(mysql_error());
$broi = mysql_num_rows($query);
$total = ceil($broi/$pp);
$start = ($page - 1)*$pp;
function secure($var) {
return addslashes(htmlspecialchars($var));
}
$cat = secure($_GET['varvina']);
$select = mysql_query("SELECT * FROM `plugins` WHERE mod='$cat' ORDER BY `id` DESC LIMIT $start, $pp")or die(mysql_error()); 
$num = mysql_num_rows($select);
for ($i=0;$i<$num;$i++) {
$id = mysql_result($select, $i, "id");
$name = mysql_result($select, $i, "name");
$opisanie = mysql_result($select, $i, "opisanie");
$file = mysql_result($select, $i, "file");
$mod = mysql_result($select, $i, "varvina");
$kachil = mysql_result($select, $i, "kachil");
$size = mysql_result($select, $i, "size");
echo '
<tr>
<td><center><a href="view.php?id='.$id.'">'.$name.'</a></center></td>
<td>'.$size.' KB</td>
<td>'.$mod.'</td>
<td>'.$kachil.'</td>
</tr>';
}
echo '</table><table border="0"><tr>';
for($i=1;$i<=$total;$i++)
{
echo '<td width="10">';
echo "<a href='".basename(__FILE__)."?page=$i'>$i</a>";
echo '</td>';
} 
echo '</tr>';
mysql_close();
?>

Ако може някой и да го направи когато избереш категория да има и отново странициране.

Тази грешка ми дава
Код:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '='' ORDER BY `id` DESC LIMIT 0, 20' at line 1
 
Zion каза:
на кой ред дава грешката че не разбрах
Код:
$select = mysql_query("SELECT * FROM `plugins` WHERE mod='$cat' ORDER BY `id` DESC LIMIT $start, $pp")or die(mysql_error());
 
<?php
$conn = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни1");
mysql_select_db($dbn, $conn)or die(mysql_error());
if(isset($_GET['page']))
{
$page = (int) $_GET['page'];
}
else
{
$page = 1;
}
if($page == 0) $page = 1;
$pp = 20;
$query = mysql_query("SELECT * FROM `plugins`") or die(mysql_error());
$broi = mysql_num_rows($query);
$total = ceil($broi/$pp);
$start = ($page - 1)*$pp;
function secure($var) {
return addslashes(htmlspecialchars($var));
}
$cat = secure($_GET['varvina']);
$select = mysql_query("SELECT * FROM `plugins` WHERE mod='$cat' ORDER BY `id` DESC LIMIT $start, $pp")or die(mysql_error());
$num = mysql_num_rows($select);
for ($i=0;$i<$num;$i++) {
$id = mysql_result($select, $i, "id");
$name = mysql_result($select, $i, "name");
$opisanie = mysql_result($select, $i, "opisanie");
$file = mysql_result($select, $i, "file");
$mod = mysql_result($select, $i, "varvina");
$kachil = mysql_result($select, $i, "kachil");
$size = mysql_result($select, $i, "size");
echo '
<tr>
<td><center><a href="view.php?id='.$id.'">'.$name.'</a></center></td>
<td>'.$size.' KB</td>
<td>'.$mod.'</td>
<td>'.$kachil.'</td>
</tr>';
}
echo '</table><table border="0"><tr>';
for($i=1;$i<=$total;$i++)
{
echo '<td width="10">';
echo "<a href='".basename(__FILE__)."?page=$i'>$i</a>";
echo '</td>';
}
echo '</tr>';
mysql_close();
?>
А без DESC няма ли да стане, понеже искаш хем по ID хем по възходящ май беше! :)
 
иска по ид низходящ :D
тази грешка дава ли ти я без зададен ?varvina защото заявката иначе е правилна
 

Горе