Заявка ...

purko

Registered
Има една заявка, която показва всички таблици в базата данни....
Обаче коя?
 
има и една функция която показва всички бази от данни
http://bg.php.net/manual/en/function.mysql-list-dbs.php
 

Горе