За да се избягват бъдещи недоразумения с името!

goranova

Registered
Аз нямам нищо общо с лицето Марияна Горанова, която работи в ТУ-София.Завършила съм Лесото.
Това е тя:http://81.161.241.210/bg/msdn/default.as
Нещо не се отваря. Взех го от Гугъла.Пиша текста:

Microsoft Developer Network Academic Alliance е годишна партньорска програма, която има за цел да подпомогне изучаването и практическото приложение на съвременната генерация технологии и продукти на Microsoft в академичните институции.
Програмата предоставя на студентите, докторантите и преподавателите от факултетите, предлагащи обучение по електроника, информатика, комуникации и компютърни науки достъп до последните развойни среди, операционни системи, сървъри, документация, професионална литература и курсове за обучение.
Повече информация можете да намерите на сайта на програмата MSDN Academic Alliance.
За контакти:
Доц. д-р Елена Шойкова, член на академичния експертен съвет на Майкрософт България, координатор на MSDN AA за ФЕТТ
Анатоли Пешев, консултант на Майкрософт България за програмата MSDN AA за ФЕТТ
Координатор на програмата за ТУ-София: Марияна Горанова
Координатори на програмата в другите факултети:
ФА: Иван Евгениев Иванов
ФКСУ: Огнян Наков
ФКТТ: Венцислав Трифонов
Свободен факултет: Иван Панков
ФаГИОПМ: Стоян Малешков
А това съм аз:http://www.jobs.bg/cv_view.php?cv_sid=327492

http://www.predpriemach.com/showthread.php?t=8498
 

Горе