За какво служи "->" в РНР?

zaioioioc

Registered
Като разглеждам разни кодове, доста често попадам на тази стрелкичка...
Въпросът ми е, какво е нейното предназначение?

E.g. : $query = $db->query("SELECT dryn dryn....");
 
Използва се за да се вземе променлива или да се изпълни даден метод от клас. Например:

class Test
{
public function tst()
{
...
}
}

$obekt = new Test();

$obekt->tst();

Схвана ли?
 

Горе