ИП Код помощ

LuXiRiS

Registered
Код:
<?php 
//тази част може да се променя. 
//тук избираме параметрите за картинката: височина и ширина 
$img_number = imagecreate(275,25); 
//тук показваме какъв да е фона на картинката, в нашия случай е черен. 
$backcolor = imagecolorallocate($img_number,0,0,0); 
//тук избираме какъв цвят да е текста, 255,255,255 е бял. 
$textcolor = imagecolorallocate($img_number,255,255,255); 

//тази част не трябва променя. 
imagefill($img_number,0,0,$backcolor); 
//в тази част може да се променя Your IP is само. 
$number = "$_SERVER[REMOTE_ADDR]"; 

//надолу няма какво да се променя. 
Imagestring($img_number,10,5,5,$number,$textcolor); 

header("Content-type: image/gif"); 
imagegif($img_number); 
?>

Как да го направя да излиза само ИП то в текст без картинка отзад и така нататък ?
 

Горе