Изваждане в колони...

Wayz

Registered
Добър ден. Искам да попитам има ли начин да извадя резултатите от дадена таблица в две колони но да не се повтарят т.е. първият резултат е в лявата колона втория в дясната третия пак в лявата и т.н.

Пример:

Картинка1 | Картинка2
Картинка3 | Картинка4
Картинка5 | Картинка6
Картинка7 | Картинка8
Картинка9 | Картинка10
 
Има много начини принципно... ето ти един примерен код с таблица. След всеки втори резултат ще прави нова колона надолу, тоест би трябвало да има по две картинки на ред.
PHP:
<?php
echo "<table width='100%'>";
$i=0;
$query=mysql_query("SELECT kartinka FROM table ORDER BY id");
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
if (($i % 2) == 0) {
 echo "<tr>";
}
echo "<td><img src='$row[kartinka]'></td>";
if ($i == 3) {
 echo "</tr>";
}
$i++;
}
echo "</table>";
?>
 

Горе