Изваждане на unixtime от дата

oniq

Registered
Здр-те.
Искам да видя unixtime на 20-01-2012г като всяка дата ми идваш от GET

PHP:
$fromData = $_GET['fromData']; // примерно!

echo strtotime($formData); // връща FALSE? защо?
[/u]
 
Само да вметна:

Ако после го ползваш в заявка е хубаво да правиш една проверка дали наистина е въведена дата. С един регулярен израз ще стане това, но с регулярният израз не мога да ти помогна. Нека някой който ги разбира регулярните изрази да му направи проверката. : ))

ЕДИТ:
Ето го регулярният израз.

С формат: dd-mm-yyyy

PHP:
^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.](19|20)\d\d$
 

Горе