Извеждане на данни от файл

rumchi

Registered
Как да направя този скрипт

Код:
<?php
$file = "cat_txt_all_list_bg_1.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$str = 5; // по колко резултата да изкарва на страница

// тук взимаме информацията от файла
$filesize = @filesize($file);
$fp = @fopen ($file ,"r");
$text = @fread($fp,$filesize);
@fclose($fp);

$razdelqne = explode("\n",$text); // разделяме файла на редове
$kolkooo = count($razdelqne); // преброяваме колко редове съдържа файла
$i = 0;
while($i < $kolkooo) {
$line = explode("|",$razdelqne[$i]);
$masiv["$line[0]"] = $line[1]; // вкарваме всяко едно име с неговите точки в масив
$i++;
}
natsort($masiv); // подреждаме масива по-големина на точките
$masiv = array_reverse($masiv); // обръщаме стойностите в масива.
// Ако желаете да започне да показва потребителтие с най-малко точки просто сложете "#" пред горната функция
// Пример: #$masiv = array_reverse($masiv);


$masiv = array_chunk($masiv, $str,TRUE); // разделяме масива на части за да се осъществи страницирането

// определяме на колко страници да извеждаме резултатите
$stranici = floor($kolkooo / $str);
if (($kolkooo % $str) > 0) { $stranici++; }

// правим проверка за избраната страница
if (isset($_GET['page']) && is_numeric($_GET['page']) && $_GET['page'] <= $stranici) {
$page = $_GET['page']; // присвояваме избраната страница
} else {
$page = 1; // ако не сме избрали страница се задава по подразбиране
}

$m = $page - 1; // определяме от коя стойност да започне масива
foreach ($masiv[$m] as $key => $value) {
echo " <fieldset> $key </fieldset> <br /><br />"; // изкарваме резултатите Може да ги променяте.
}

// Тук извеждаме страниците
echo "<br><br>Страници: ";
for ($i=1;$i<=$stranici;$i++) {
if ($page != $i) {
echo "<a href=\"?page=$i\">$i</a> ";
} else {
echo "$i ";
}
}
?>

да извежда от 2 или повече txt файла?
 
rumchi каза:
Как да направя този скрипт

Код:
<?php
$file = "cat_txt_all_list_bg_1.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$str = 5; // по колко резултата да изкарва на страница

// тук взимаме информацията от файла
$filesize = @filesize($file);
$fp = @fopen ($file ,"r");
$text = @fread($fp,$filesize);
@fclose($fp);

$razdelqne = explode("\n",$text); // разделяме файла на редове
$kolkooo = count($razdelqne); // преброяваме колко редове съдържа файла
$i = 0;
while($i < $kolkooo) {
$line = explode("|",$razdelqne[$i]);
$masiv["$line[0]"] = $line[1]; // вкарваме всяко едно име с неговите точки в масив
$i++;
}
natsort($masiv); // подреждаме масива по-големина на точките
$masiv = array_reverse($masiv); // обръщаме стойностите в масива.
// Ако желаете да започне да показва потребителтие с най-малко точки просто сложете "#" пред горната функция
// Пример: #$masiv = array_reverse($masiv);


$masiv = array_chunk($masiv, $str,TRUE); // разделяме масива на части за да се осъществи страницирането

// определяме на колко страници да извеждаме резултатите
$stranici = floor($kolkooo / $str);
if (($kolkooo % $str) > 0) { $stranici++; }

// правим проверка за избраната страница
if (isset($_GET['page']) && is_numeric($_GET['page']) && $_GET['page'] <= $stranici) {
$page = $_GET['page']; // присвояваме избраната страница
} else {
$page = 1; // ако не сме избрали страница се задава по подразбиране
}

$m = $page - 1; // определяме от коя стойност да започне масива
foreach ($masiv[$m] as $key => $value) {
echo " <fieldset> $key </fieldset> <br /><br />"; // изкарваме резултатите Може да ги променяте.
}

// Тук извеждаме страниците
echo "<br><br>Страници: ";
for ($i=1;$i<=$stranici;$i++) {
if ($page != $i) {
echo "<a href="?page=$i">$i</a> ";
} else {
echo "$i ";
}
}
?>

да извежда от 2 или повече txt файла?

а така :

<?php
$file = "cat_txt_all_list_bg_1.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$file2 = "cat_txt_all_list_bg_2.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$str = 5; // по колко резултата да изкарва на страница

// тук взимаме информацията от файла
$filesize = @filesize($file,$file2);
$fp = @fopen ($file,$file2 ,"r");
$text = @fread($fp,$filesize);
@fclose($fp);

$razdelqne = explode("\n",$text); // разделяме файла на редове
$kolkooo = count($razdelqne); // преброяваме колко редове съдържа файла
$i = 0;
while($i < $kolkooo) {
$line = explode("|",$razdelqne[$i]);
$masiv["$line[0]"] = $line[1]; // вкарваме всяко едно име с неговите точки в масив
$i++;
}
natsort($masiv); // подреждаме масива по-големина на точките
$masiv = array_reverse($masiv); // обръщаме стойностите в масива.
// Ако желаете да започне да показва потребителтие с най-малко точки просто сложете "#" пред горната функция
// Пример: #$masiv = array_reverse($masiv);


$masiv = array_chunk($masiv, $str,TRUE); // разделяме масива на части за да се осъществи страницирането

// определяме на колко страници да извеждаме резултатите
$stranici = floor($kolkooo / $str);
if (($kolkooo % $str) > 0) { $stranici++; }

// правим проверка за избраната страница
if (isset($_GET['page']) && is_numeric($_GET['page']) && $_GET['page'] <= $stranici) {
$page = $_GET['page']; // присвояваме избраната страница
} else {
$page = 1; // ако не сме избрали страница се задава по подразбиране
}

$m = $page - 1; // определяме от коя стойност да започне масива
foreach ($masiv[$m] as $key => $value) {
echo " <fieldset> $key </fieldset> <br /><br />"; // изкарваме резултатите Може да ги променяте.
}

// Тук извеждаме страниците
echo "<br><br>Страници: ";
for ($i=1;$i<=$stranici;$i++) {
if ($page != $i) {
echo "<a href="?page=$i">$i</a> ";
} else {
echo "$i ";
}
}
?>
 
rumchi каза:

? ако и така не стане ... :

<?php
$file = "cat_txt_all_list_bg_1.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$file2 = "cat_txt_all_list_bg_2.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$str = 5; // по колко резултата да изкарва на страница

// тук взимаме информацията от файла
$filesize = @filesize($file);
$fp = @fopen ($file,"r");
$text = @fread($fp,$filesize);
@fclose($fp);

// тук взимаме информацията от файла
$filesize = @filesize($file2);
$fp = @fopen ($file2,"r");
$text = @fread($fp,$filesize);
@fclose($fp);

$razdelqne = explode("\n",$text); // разделяме файла на редове
$kolkooo = count($razdelqne); // преброяваме колко редове съдържа файла
$i = 0;
while($i < $kolkooo) {
$line = explode("|",$razdelqne[$i]);
$masiv["$line[0]"] = $line[1]; // вкарваме всяко едно име с неговите точки в масив
$i++;
}
natsort($masiv); // подреждаме масива по-големина на точките
$masiv = array_reverse($masiv); // обръщаме стойностите в масива.
// Ако желаете да започне да показва потребителтие с най-малко точки просто сложете "#" пред горната функция
// Пример: #$masiv = array_reverse($masiv);


$masiv = array_chunk($masiv, $str,TRUE); // разделяме масива на части за да се осъществи страницирането

// определяме на колко страници да извеждаме резултатите
$stranici = floor($kolkooo / $str);
if (($kolkooo % $str) > 0) { $stranici++; }

// правим проверка за избраната страница
if (isset($_GET['page']) && is_numeric($_GET['page']) && $_GET['page'] <= $stranici) {
$page = $_GET['page']; // присвояваме избраната страница
} else {
$page = 1; // ако не сме избрали страница се задава по подразбиране
}

$m = $page - 1; // определяме от коя стойност да започне масива
foreach ($masiv[$m] as $key => $value) {
echo " <fieldset> $key </fieldset> <br /><br />"; // изкарваме резултатите Може да ги променяте.
}

// Тук извеждаме страниците
echo "<br><br>Страници: ";
for ($i=1;$i<=$stranici;$i++) {
if ($page != $i) {
echo "<a href="?page=$i">$i</a> ";
} else {
echo "$i ";
}
}
?>
 
rumchi каза:
Пак не става
Показва само 2 файл без да показва 1

ти ей тези променливи :

$file = "cat_txt_all_list_bg_1.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$file2 = "cat_txt_all_list_bg_2.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем

заместваш ли ги с файлове ( който имат няколко реда текст в тях ) ?
 
$file = "cat_txt_all_list_bg_1.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$file2 = "cat_txt_all_list_bg_2.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем

Това ми е така

$file = "cat_txt_all_list_bg_1.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем
$file2 = "cat_txt_all_list_en_1.txt"; // тук пишете файла от, който ще четем


cat_txt_all_list_bg_1.txt

ASD
DSA
SDA
ADS


cat_txt_all_list_en_1.txt

AEB
ABE
EBA
BAE
DAE
EAD
AED
DEA
 

Горе