Извеждане на резултати от бд като диаграма

Foxy

Registered
Как може да се извеждат резултати от база дани като диаграма? Примерно в базата данни всичко е записано в проценти и то да изкарва в диаграма 3 резултата т.е. да се дели на 3 (кръгова диаграма)
 
http://www.silisoftware.com/scripts/?scriptname=phPie

данните трябва да се представят като масив $data
 
Foxy каза:
Как може да се извеждат резултати от база дани като диаграма? Примерно в базата данни всичко е записано в проценти и то да изкарва в диаграма 3 резултата т.е. да се дели на 3 (кръгова диаграма)

търси в гоогле JpGraph
 

Горе