Извикване на стойности от дб.. проблем

aquafresh

Registered
Код:
 <?php
session_start();
ob_start();
include "config.php";
if(isset($_SESSION['username'])){
echo "Здравейте, ".$_SESSION['username']; 
echo "<br />$sex ";
}
?>

Проблема е ,че не знам как да изкарам $sex , $regdate и т.н..
слагах

$query = mysql_query("SELECT * FROM $table_name ") or die(mysql_error());
но и така не стана.. :idea:
 
<?php
session_start();
ob_start();
include "config.php";
if(isset($_SESSION['username'])){
echo "Здравейте, ".$_SESSION['username'];
$user = $_SESSION['username'];
$query = mysql_query("SELECT * FROM table WHERE username='$username'") or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_object($query)){
echo $row->regdate."<br />;
echo $row->sex."<br />"; // по този начин извеждаш всички полета, които ти трябват
}
}

?>
 
regdate."<br />";
Тука трябва ли да има скоба?
Ако не - ми дава

Parse error: syntax error, unexpected '>' in C:\xampp\htdocs\users\profile.php on line 11

Ако да - нищо не вади
 
<?php
session_start();
ob_start();
include "config.php";
if(isset($_SESSION['username'])){
echo "Здравейте, ".$_SESSION['username'];
$username = $_SESSION['username'];
$query = mysql_query("SELECT * FROM table WHERE username='$username'") or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_object($query)){
echo $row->regdate."<br />";
echo $row->sex."<br />"; // по този начин извеждаш всички полета, които ти трябват
}
}
?>

така?
 
Изтървал съм една двойна кавичка "
<?php
session_start();
ob_start();
include "config.php";
if(isset($_SESSION['username'])){
echo "Здравейте, ".$_SESSION['username'];
$user = $_SESSION['username'];
$query = mysql_query("SELECT * FROM table WHERE username='$username'") or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_object($query)){
echo $row->regdate."<br />";
echo $row->sex."<br />"; // по този начин извеждаш всички полета, които ти трябват
}
}
?>
 

Горе