Извличане на данни от db

Nathan

Registered
Привет!
Този път проблемът ми се явясва в пречка при извличане на данните. Искам всеки потребител да си вижда данните - име, пол и т.н.
Ама каквото и да пробвам все не мога да ги покажа... Регистрирането и логването са си добре, с тях нямам проблем... ;)
 
Дай някакви данни. Сесиини променливи, sql код, имаш ли конфиг файл, връзка с базата данни и т.н. Обясни малко по-добре, писането на код е най-лесната работа :)
п.с. ако не си знаеш сесиите, дай съдържанието на логин файла.
 
Тъй... Имам config.php който е вмъкнат в страницата със статистиките, връзката с базата данни е активна.

Туй ми е кода при логване.
Код:
<?
session_start();
?>
<?
include("config.php");
$username=$HTTP_POST_VARS[username];
$password=$HTTP_POST_VARS[password];
$query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");
$session = mysql_num_rows($query);
if ($session != NULL)
	{
	$query1=mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'");
	$session1=mysql_num_rows($query);
	if ($session1 != NULL)
	echo "<p class='margin'><center>Здравейте, <b>".$username."</b>!<br />";
	}
else
	{ 
	echo "Грешна парола за потребител: <b>".$username."</b> !"; 
	} 
$HTTP_SESSION_VARS[username]=$username;
?>

Туй ми е кода при статистиките:
Код:
<? 
include("config.php");

if (isset($HTTP_SESSION_VARS['username'])) 
{ 
$username=$HTTP_SESSION_VARS['username']; 
} 
else 
{ 
echo ''; 
} 
$query=mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");
$result=mysql_fetch_row($query);
$gender=$result;
echo '
<table border="0">
<tr><th colspan="2">Статистики:</th></tr>
<tr><th align="left">Име:</th><td>'.$username.'</td></tr>
<tr><th align="left">Пол:</th><td>'.$gender.'</td></tr>
</table>
';
?>
Кода как ли не го въртях, какво ли не променях и не трих... :X
 
$user = $_SESSION['username'];
$mysql = mysql_query("SELECT * FROM users where username = '$user'");
while($row = mysql_fetch_array($mysql)){
echo"UserName: $row['username']";
echo"Skype: $row['skype']";
echo"Ime: $row['ime']";
}
Ето ти един пример за извличане на данни на потребител чрез сесии
 
login.php ->
Код:
<?
session_start();
include("config.php");
$username=$HTTP_POST_VARS[username];
$password=$HTTP_POST_VARS[password];
$query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");
$session = mysql_num_rows($query);
if ($session != NULL)
  {
  $query1=mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'");
  $session1=mysql_num_rows($query);
  if ($session1 != NULL)
  echo "<p class='margin'><center>Здравейте, <b>".$username."</b>!<br />";
  $_SESSION['userinfo'] = mysql_fetch_assoc($query);
  }
else
  {
  echo "Грешна парола за потребител: <b>".$username."</b> !";
  }
$HTTP_SESSION_VARS[username]=$username;
?>

Информацията се вади така:
echo $_SESSION['userinfo']['полето от дб-то с инфото за потребителя'];
Пример: echo $_SESSION['userinfo']['pol'];
 
Малко закъснях с моя код. Невидях че си писал...

пробвай така
Код:
<?
include("config.php");

$user = $HTTP_SESSION_VARS['username'];
$mysql = mysql_query("SELECT * FROM users where username = '$user'");
while($row = mysql_fetch_array($mysql)){
echo"UserName: $row['username']";
echo"gender: $row['gender']";
} 
?>
 
<?
session_start();
include("config.php");
$username=$_POST[username];
$password=$_POST[password];
$query = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'") or die(mysql_error()); //една заявка, с която проверяваш(преброяваш) дали има съвпадение.Ако има, би трябвало резултата да е 1, тоест по-голямо от 0
if(mysql_result($query, 0, 0)>0){
echo "<p class='margin'><center>Здравейте, <b>".$username."</b>!<br />";
$_SESION['username']=$username;
}
else
{
echo "Грешна парола за потребител: <b>".$username."</b> !";
}
?>
P.S. Правиш много, ненужни проверки.Стига една, с която да провериш дали потребителското име и парола са верни.
 
ОК! Благодаря много, кодовете много помогнаха, както и съветите. Проблеът е сега на кого да дам точката като всички ми бяхте от полза... :D
 

Горе