Изкарване на текст на кирилица от MySQL

Galli

Registered
Пак искам помощ :(
Опитвам се да направя код, който да записва/изкарва в/от MySQL таблица текст на кирилица (по точно код за новини). Ето какво направих:
Това записва в таблицата.
<?php
if (isset($_POST['submitted'])) {
include ('connect.php');
$title = $_POST['title'];
$name = $_POST['name'];
$message = $_POST['message'];
if ($title && $name && $message)
{
$chars="SET CHARACTER SET cp1251";mysql_query($chars);
$query = "INSERT INTO test (title, autor, post) VALUES ('$title', '$name', '$message')";
$result = mysql_query($query);
if ($result) {
echo 'added';
} else {
echo 'not added';
}
} else {
echo 'празни полета';
}
}
?>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
<br/>Заглавие :<br/>
<input type="input" name="title" size="20" maxlength="50" value="<?php if(isset($_POST['title'])) echo $_POST['title']; ?>" />
<br/>Публикувано от:<br/>
<input type="input" name="name" size="15" maxlength="20" value="<?php if(isset($_POST['name'])) echo $_POST['name']; ?>" />
<br/>Новина:<br/>
<textarea rows="7" cols="55" name="message"><?php if(isset($_POST['message'])) echo $_POST['message']; ?></textarea>
<input type="submit" name="submit" value="Запиши" />
<input type="hidden" name="submitted" value="TRUE" />
</form>
Това извежда от таблицата.
<?php
include ('connect.php');
$chars="SET CHARACTER SET cp1251";mysql_query($chars);
$query = "SELECT title, autor, post FROM test";
$result = mysql_query($query);
if ($result)
{
while ($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo '
Заглавие'.$row['title'].'<br/>
Публикувано от: '.$row['autor'].'<br />
'.$row['post'].'<br />
';
}
}
else
{
echo '';
}
?>
И connect.php
<?php
$host="localhost";
$dbusername="****";
$dbpassword="****";
$db="****";
$db_conn = mysql_connect("$host", "$dbusername", "$dbpassword")
or die("unable to connect to the database");
mysql_select_db("$db", $db_conn)
or die("unable to select the database");
?>
В таблицата title, autor и post ги направих cp1251_general_ci. Сложих тези червените редове обаче май не е така. С латинските букви работи, но с кирилица не. Показва ?????. Как да го направя?

Моля ви не ме пращайте към другите такива теми, прочетох ги.
 
Я виж с phpmyadmin дали в редовете резултата е на кирилица, щото някои майсял-ове правят мизерий :)
 

Горе