Изключване на select меню, ако не е избрано предишното

nom3r1

Registered
Имам две select меню-та.

Първото е: Област, в което са изброени всички области в България, имам и друго меню, което е: Град , в него са изброени всички градове в България../е може и да съм пропуснал някои/

Въпроса ми е: Как да изключа меню-то на Град, ако не съм избрал Област? След, което ако се избере Област: Бургас/например/ в менюто Град, да излязат градовете.

Мислех си за нещо подобно:

HTML:
<script type="text/javascript">
   function LoadCity(el) {
      if (el.selectedIndex==0) document.getElementById("grad").style.display = "inline";
      else document.getElementById("grad").style.display = "none";
   }
</script>

<select name="oblast" onchange="LoadCity(this)">
	<option value="1">Бургас</option>
	<option value="2">Варна</option>
</select>
<select name="grad" id="grad">
	<option value="1">Айтос</option>
	<option value="2">Бургас</option>
	<option value="3">Делфин</option>
	
	<option value="4">Бяла</option>
	<option value="5">Варна</option>
	
</select>

В момента взимам градовете по-следния начин:

HTML:
function show_city(id, city) {
	$.get("city.php", { 'id': id, 'city':city },
	function(data){
		if(data) {
			document.getElementById('citys').innerHTML = data;
		}
	}
	);

}

И с друг php файл, от които взимам резултата.

PHP:
<?php
if(isSet($_GET['id'])) { $id = (int)$_GET['id']; } else { $id = ""; }
$query = mysql_query("SELECT * FROM `gradove` WHERE oblast_id = '{$id}' ORDER BY `city_name`;") or die(mysql_error());
$select = '';
while ($row = mysql_fetch_array($query)){
	$select .= "<option VALUE=\"{$row['id']}\">{$row['city_name']}</option>\n";
}
echo $select;
?>

резултата, го изкарвам по следния начин:

Код:
<div id="citys"></div>
 
Ще стане ето така ..
HTML:
<select name="oblast" onchange="LoadCity(this); document.getElementByID('grad').fadeIn()">

	<option value="1">Бургас</option>

	<option value="2">Варна</option>

</select>

<select name="grad" id="grad" style='display:none;'>

	<option value="1">Айтос</option>

	<option value="2">Бургас</option>

	<option value="3">Делфин</option>

	

	<option value="4">Бяла</option>

	<option value="5">Варна</option>

	

</select>

Идеята е като се смени избраното .. да зареди там квото си зарежда и да го покаже .. като до преди това е било скрито .. надявам се да си ме разбрал и да съм ти помогнал .. :)
 

Горе