Изписване на текст в изображение, как ?

emcuemnecu

Registered
PHP:
echo "Песен:<h3> {$title} </h3> <br />
Въпроса ми е информацията, като извиквам от $title как да вкарам в изображение ?
Т.е текста да се изписва в самото изображение ?
 

Горе