Има ли код?

skate

Registered
Имали код който да е за регистрация във сайта ми ,но да е или HTML или JavaShip?
 
С javascript е несериозна работа но все пак може нещо да се направи.
НЯма никаква сигурност обаче.
Пример:
http://www.javascriptkit.com/script/cut16.shtml
 
Админа е прав. Аз се опитах на стария ми сайт(който беше х хит.бг(без пхп ест))но беше абослютно бъгаво, просто не си струва да опиташ дори.
Ако някой има по хубам да ти го даде(лично аз се самнявам).
Та идеята ми е, понеже видях подписа ти, регистрирай си един безплатен хост който поддържа пхп и си го пренасочи към домейна. Естествено безплатиния хостинг си има и минуси, но вече си се фанал на хорото и ще го играеш :)
 
Би ли ми предложил някой?(двече разбрах че free.bg и hit.bg не стават)
 
Ми аз мога да ти предложа само два, защото толкова знам.
http://pandela.com
http://awardspace.com
Би трябвало да ти свършат работа :) те подъжат пхп.
 
да бе наистина с жаваскрипт нема да е хубо ето жи един с регистрацоя и логин
Код:
<html>
<head>
<title>password</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" onLoad="retrieveData('jim')">
<p>Този скрип помага на вашите посетители да влезат в защитени с парола страници</p>
<p>Когато някой се запише, вие му изпращате е-маил. Информацията за потребителите 
 се</p>
<p>пази на техните компютри под формата на <font color="#0000FF">"cookie" 
 които се зареждат когато дойде</font></p>
<p><font color="#0000FF">пак на същата страница. Има съответно страница с достъп 
 и страница с отказ от вход,</font></p>
<p><font color="#0000FF">които вие сами трябва да създадете:</font></p>
<p><font color="#0000FF">*Тук няма защитени с парола страници*</font></p>
<p><font color="#0000FF">Ети как изглежда:</font></p>
<p> </p>
<p>
 <script language="JavaScript1.2">
</script>
 
</p>
<table border=0 cellpadding=8 cellspacing=0 width=550>
 <tr>
  <td align=center colspan=2> 
   <hr noshade>
   <font face="arial" size=4><b>Register here</b></font> 
   <hr noshade>
  </td>
 </tr>
 <tr valign=top> 
  <td bgcolor="#cccccc" width=100> </td>
  <td width=450> 
   
   <form name="myForm" method=post action="mailto:your-email-address.com" onSubmit="storeData(this.name, 12,'user,pass,pass1,hint,name')">
    <hr noshade>
    <font size=3><b>input info here</b></font> 
    <p> 
    <table border=0 cellpadding=2 cellspacing=0>
     <tr valign=bottom> 
      <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>your name</b></font></td>
      <td colspan=3>
       <input name="name" size=30 value="">
      </td>
     </tr>
     <tr valign=bottom> 
      <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>username</b></font></td>
      <td colspan=3>
       <input name="user" size=30 value="">
      </td>
     </tr>
     <tr valign=bottom> 
      <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>password</b></font></td>
      <td colspan=3>
       <input type="password" name="pass" size=30 value="">
      </td>
     </tr>
     <tr> 
      <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>re-enter password</b></font></td>
      <td>
       <input type="password" name="pass1" size=30 value="">
      </td>
     </tr>
     <tr valign=bottom> 
      <td><font face="Arial,Helvetica" size=2><b>password hint answer</b></font></td>
      <td colspan=3>
       <input name="hint" size=30 value="">
       <input type="button" value="see the question" onClick="alert('your favorite sport is')" name="button">
      </td>
     </tr>
    </table>
    <hr noshade>
    <p> 
     <input type="submit" value="Submit" name="submit">
     <input type=reset value="Clear" name="reset">
   </form>
   <form name="jim" method=post>
    <hr noshade>
    <font size=3><b>LOGIN</b></font> 
    <p> 
    <table border=0 cellpadding=2 cellspacing=0>
     <tr valign=bottom> 
      <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>username</b></font></td>
      <td colspan=3>
       <input name="user" size=30 value="">
      </td>
     </tr>
     <tr valign=bottom> 
      <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>password</b></font></td>
      <td colspan=3>
       <input type="password" name="pass" size=30 value="">
      </td>
     </tr>
     <input type="hidden" name="hiduser" value="">
     <input type="hidden" name="hidpass" value="">
     <input type="hidden" name="hidname" value="">
     <input type="hidden" name="hidhint" value="">
    </table>
    <hr noshade>
    <p> 
     <input type="button" value="login" onClick="checkpass()" name="button">
   </form>
 <tr valign=bottom> 
  <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>forgotten password? answer 
   <input type="button" value="this" onClick="alert('your favorite sport is')" name="button">
   </b></font></td>
  <td colspan=3>
   <input name="hint" size=30 value="">
   <br>
   <input type="button" value="get password" onClick="getit()" name="button">
  </td>
 </tr>
</table>
<p> </p><p><font color="#0000FF">ето го и скрипта:</font></p>
<p><script language="JavaScript1.2"></p>
<p><br>
 </p>
<p></script></p>
<p></p>
<p></p>
<p><br>
 </p>
<p><BODY onLoad="retrieveData('jim')"></p>
<p><table border=0 cellpadding=8 cellspacing=0 width=550><br>
 <tr><td align=center colspan=2><br>
 <hr noshade><br>
 <font face="arial" size=4><b>Register here</b></font><br>
 <hr noshade><br>
 </td></tr><br>
 <tr valign=top><br>
 <td bgcolor="#cccccc" width=100> </td><br>
 <td width=450></p>
<p><br>
 <br>
 <form name="myForm" method=post action="mailto:your-email-address.com" 
 onSubmit="storeData(this.name, 12,'user,pass,pass1,hint,name')"></p>
<p></p>
<p><hr noshade></p>
<p><font size=3><b>input info here</b></font></p>
<p><p></p>
<p><table border=0 cellpadding=2 cellspacing=0></p>
<p><tr valign=bottom></p>
<p> <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>your 
 name</b></font></td><br>
 <td colspan=3><input name="name" size=30 value=""></td></p>
<p></tr><br>
 <tr valign=bottom></p>
<p> <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>username</b></font></td><br>
 <td colspan=3><input name="user" size=30 value=""></td></p>
<p></tr></p>
<p><tr valign=bottom><br>
 <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>password</b></font></td><br>
 <td colspan=3><input type="password" name="pass" 
 size=30 value=""></td><br>
 </tr><br>
 <tr><br>
 <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>re-enter 
 password</b></font></td><br>
 <td><input type="password" name="pass1" size=30 
 value=""></td><br>
 </tr></p>
<p><tr valign=bottom></p>
<p> <td><font face="Arial,Helvetica" size=2><b>password 
 hint answer</b></font></td><br>
 <td colspan=3><input name="hint" size=30 value=""><br>
 <input type="button" value="see the question" onClick="alert('your 
 favorite sport is')"></td><br>
 </tr><br>
 </table><br>
 <hr noshade></p>
<p><p><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type=reset value="Clear"></p>
<p><br>
 </form></p>
<p></font><br>
 <form name="jim" method=post></p>
<p></p>
<p><hr noshade><br>
 <font size=3><b>LOGIN</b></font><br>
 <p><br>
 <table border=0 cellpadding=2 cellspacing=0><br>
 <tr valign=bottom><br>
 <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>username</b></font></td><br>
 <td colspan=3><input name="user" size=30 value=""></td><br>
 </tr></p>
<p><tr valign=bottom><br>
 <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>password</b></font></td><br>
 <td colspan=3><input type="password" name="pass" 
 size=30 value=""></td><br>
 </tr><br>
 <input type="hidden" name="hiduser" value=""><br>
 <input type="hidden" name="hidpass" value=""><br>
 <input type="hidden" name="hidname" value=""><br>
 <input type="hidden" name="hidhint" value=""><br>
 </table><br>
 <hr noshade></p>
<p><p><br>
 <input type="button" value="login" onClick="checkpass()"></p>
<p><tr valign=bottom><br>
 <td><font face="Courier New, Courier" size=2><b>forgotten 
 password? answer <input type="button" value="this" onClick="alert('your 
 favorite sport is')"</b></font></td><br>
 <td colspan=3><input name="hint" size=30 value=""><BR><input 
 type="button" value="get password" onClick="getit()"></td><br>
 </tr><br>
 </form><br>
 </tr><br>
 </table><br>
</p>
</body>
</html>
 

Горе