Искам да изтрия ред от база данни

buserg

Registered
Здравейте, драги съфорумници! Искам да изтрия ред от база данни със следния код но като дам изтрий не прави нищо. Не ми дава никакво съобщение за грешка.


Ето го и го кода:

Код:
<head> 
<meta charset="windows-1251"> 
</head> 
<?php 
$host="localhost"; // Сървъра 
$username="роот"; // Mysql потребителско име 
$password=""; // Mysql парола 
$db_name=""; // ДБ име 
$tbl_name=""; // Име на таблицата 

// Свързване към дб 
mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("Не може да се свържи"); 
mysql_select_db("$db_name")or die("Не е избрана БД"); 

$sql="SELECT * FROM $tbl_name"; 
$result=mysql_query($sql); 

$count=mysql_num_rows($result); 

?> 
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td><form name="form1" method="post" action=""> 
<table width="400" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFFF"> </td> 
<td colspan="4" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Изтриване от БД</strong> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF">#</td> 
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Номер</strong></td> 
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Име</strong></td> 
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Порода</strong></td> 
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Обучение</strong></td> 
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Година</strong></td> 
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Описание</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Снимка</strong></td>  
</tr> 
<?php 
while($rows=mysql_fetch_array($result)){ 
?> 
<tr> 
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><input name="checkbox[]" type="checkbox" id="checkbox[]" value="<?php echo $rows['id']; ?>"></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['id']; ?></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['name']; ?></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['breed']; ?></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['trlevel']; ?></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['tryear']; ?></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['description']; ?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $rows['image']; ?></td> 
</tr> 
<?php 
} 
?> 
<tr> 
<td colspan="5" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><input name="delete" type="submit" id="delete" value="Изтрий"></td> 
</tr> 
<?php 
// Започване на триенето 
if($delete){ 
for($i=0;$i<$count;$i++){ 
$del_id = $checkbox[$i]; 
$sql = "DELETE FROM $tbl_name WHERE id='$del_id'"; 
$result = mysql_query($sql); 
} 

// След завършване на триенето се пренасочва към файла delete_multiple.php 
if($result){ 
echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL=delete_multiple.php\">"; 
} 
} 
mysql_close(); 
?> 
</table> 
</form> 
</td> 
</tr> 
</table>
Благодаря на всичко които помогнат
 
PHP:
if($delete){
това какво трябва да прави, понеже никъде другаде не виждам $delete ??

По-скоро трябва да е

PHP:
if(isset($_POST['delete'])) {
 
Не съм учил php. Тази форма ми хареса и искам да трия дадени неща с нея.
След като промених if пак не тръгна.
 
замени това :

PHP:
<input name="checkbox[]" type="checkbox" id="checkbox[]" value="<?php echo $rows['id']; ?>">

с това

PHP:
<input type='checkbox' id='checkbox$i' name='del' value='<?php echo $rows['id']; ?>'/>

и това :

PHP:
$del_id = $checkbox[$i];

с това :

PHP:
$del_id = intval($_POST['del']);


и както ти каза DirectX - вместо if($delete) -> if (isset($_POST['delete']))и да видим какво ще стане :)
 

Горе