Каде е грешката в кода

mizarck

Registered
Здравейте,
имам следния код
Код:
<?php
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
include("moduls/poll/config.txt");
$otgovori2 = file('moduls/poll/otgovori.txt');
echo "<form name=form method=post action=>";
for ($i = 1;$i <= $otgovori;$i++)
{
$i2 = $i-1;
echo "<input type=radio name=vote  value=$i>$otgovori2[$i2]<br>";
}
echo "<input type=submit name=Submit value=Vote>";
echo "</form>";
$vote = $_POST['vote'];
$glas = file("moduls/poll/glasove/$vote.txt");
$glas[0]++;
$vot = fopen("moduls/poll/glasove/$vote.txt","w");
fwrite($vot, $glas[0]);
fclose($vot);
$ips = fopen("moduls/poll/ip.txt","a+");
fwrite($ips, "$ip" . "/n");
fclose($ips);
?>
всичко е ок освен
записването на IP-то или записва IP/n или записва IP и минава ред в файла и от там нататък кода спира

ПЛС хелп
 

Горе