Каква е тази грешка ?

vinsbg

Registered
Каква е тази грешка и как да я оправя ?

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/vinsbg/public_html/war/profile.php on line 9

а въпросния 9-ти ред :
$array = mysql_fetch_array($data);
 
Дай $data.
Грешката означава, че въвеждаш грешна информация към дб-то :)
 
zaraan каза:
ето целия код

<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['_u']['level'])) {
$user = $_SESSION['_u']['user'] ;
}
$site .= $user;
if(isset($_GET['upd']) && abs((int)$_GET['upd']) > 0) {
$r = dbGet("SELECT * FROM obiavi WHERE id='" . abs((int)$_GET['upd']) . "';");
$_POST = array_merge($_POST, $r[0]);

}


$ekat = $etext = $ecena = $edata = $efname = '';

if(isset($_POST['sbm']) && $_POST['sbm'] === 'Запиши') {
$show_form = false;
$res = is_valid_text($_POST['text'], '<>');
if($res != $messages[0]) {
$show_form = true;
$etext = '<br /><span class="bad">' . $res . '</span>';
}
$res = is_valid_number($_POST['cena'], 0, 10000, 2, '.', ',');
if($res != $messages[0]) {
$show_form = true;
$ecena = '<br /><span class="bad">' . $res . '</span>';
}


}
else {
$show_form = true;
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if($show_form) {
$site .= " <fieldset><legend>Въвеждане на обява</legend>\n";
$site .= " <form action="index.php?m=" . $m . "&style=" . $style . "" method="post" enctype="multipart/form-data">\n";
//$site .= " <input type="hidden" name="m" value="" . $m . "" />\n";
//$site .= " <input type="hidden" name="style" value="" . $style . "" />\n";
$site .= " <input type="hidden" name="update" value="" . ((isset($_GET['upd'])) ? $_GET['upd'] : '') . "" />\n";
$site .= " <p>Категория<br />\n";
$site .= "<select class="inp" type="text" name="kat" value="" . ((isset($_POST['kat'])) ? $_POST['kat'] : '') . "" ><option value="0" selected="selected">--</option>
<option value="Аксесоари">Аксесоари</option>
<option value="Бижута">Бижута</option>


</select>" . $ekat . "\n";
$site .= " </p>\n";
$site .= " <p>Обява<br />\n";
$site .= "
<input class="inp" type="text" name="text" value="" . ((isset($_POST['text'])) ? $_POST['text'] : '') . "" />" . $etext . "\n";$site .= " </p>\n";
$site .= " <p>Цена<br />\n";
$site .= " <input class="inp" type="text" name="cena" value="" . ((isset($_POST['cena'])) ? $_POST['cena'] : '') . "" />" . $ecena . "\n";
$site .= " </p>\n";
$site .= " <p>Публикувано на:<br />\n";
$site .= " <input class="inp" type="text" name="data" value="" . date("Y.n.d, в H:i:s \h"). "" />" . $edata . "\n";
$site .= " </p>\n";
$site .= " <p>Публикувано от:<br />\n";
$site .= " <input class="inp" type="text" name="user" value= " . $user . " />\n";
$site .= " </p>\n";

$site.= " <p><input type="file" name="fname" />" . $efname . "</p>\n";
$site .= " <p><input class="btn" type="submit" name="sbm" value="Запиши" /></p>\n";
$site .= " </form>\n";
$site .= " </fieldset>\n";
}

else {
if(isset($_POST['update']) && $_POST['update'] != '') { // Update
$id = abs((int)$_POST['update']);
dbPut("UPDATE obiavi SET kat='" . $_POST['kat'] . "', text='" . $_POST['text'] . "', cena='" . $_POST['cena'] . "', data=NOW('" . $_POST['data'] . "') , user= '" . $_POST['user']. "' WHERE id='" . $id . "' LIMIT 1;");

}
else { // Insert
dbPut("INSERT INTO obiavi SET kat='" . $_POST['kat'] . "', text='" . $_POST['text'] . "', cena='" . $_POST['cena'] . "' , data=NOW('" . $_POST['data'] . "', user= '" . $_POST['user']. "';");

$id = mysql_insert_id();
}$site .= " <p class="good">Данните бяха записани успешно.</p>\n";

$res = is_valid_file('fname', 150000, array("image/pjpeg", "image/jpeg"));
if($res === $messages[0]) { // OK
if(move_uploaded_file($_FILES['fname']['tmp_name'], $gallery_dir . 'img' . $id . '.jpg')) {
$site .= "<p class="good">File uploaded successfully.</p>\n";
}
else {
$site .= "<p class="bad">File upload error.</p>\n";
}
}
else {
$site .= "<p class="bad">" . $res . "</p>\n";
}
}
?>Добре ми даваш целия код ама аз какво да го правя той не е като моя ? :idea: :(
 
Това ми е кода от където вади грешката...

<?php
require('dblogon.php');
require('userhead.php');
require('user_l.php');

$data = mysql_query("SELECT pname, ptag, pimage, pcountry, ptext
FROM userinf
WHERE username='".$userinf['username']."'", $db);
$row = mysql_num_rows($data);

if($row!=1)
{
echo "Грешка.Моля свържете се с админа.";
exit(0);
}
else
{

$array = mysql_fetch_array($data);
?>
 
Код:
<?php
require('dblogon.php');
require('userhead.php');
require('user_l.php');

$data = mysql_query("SELECT pname, ptag, pimage, pcountry, ptext
FROM userinf
WHERE username='".$userinf['username']."'", $db) or die(mysql_error());
$row = mysql_num_rows($data);

if($row!=1)
{
echo "Грешка.Моля свържете се с админа.";
exit(0);
}
else
{

$array = mysql_fetch_array($data);
?>
Сложих ти mysql_error, виж какво ще ти изкара и трябва да се справиш. Ако не можеш, дай грешката тук ;)
 
devent каза:
Код:
<?php
require('dblogon.php');
require('userhead.php');
require('user_l.php');

$data = mysql_query("SELECT pname, ptag, pimage, pcountry, ptext
FROM userinf
WHERE username='".$userinf['username']."'", $db) or die(mysql_error());
$row = mysql_num_rows($data);

if($row!=1)
{
echo "Грешка.Моля свържете се с админа.";
exit(0);
}
else
{

$array = mysql_fetch_array($data);
?>
Сложих ти mysql_error, виж какво ще ти изкара и трябва да се справиш. Ако не можеш, дай грешката тук ;)


Unknown column 'pname' in 'field list'
Това излиза сега
 
Грешно е да се задава *, когато ти трябват само няколко полета, но ти си решаваш :)
 
devent каза:
Грешно е да се задава *, когато ти трябват само няколко полета, но ти си решаваш :)

Не съм много наясно , а по неговия начин стана.По твоя незнам как да се оправя.Благодаря Ви
За сега ще е така
 

Горе