Какво прави този код ?

Взима съдържанието на страницата fallling.hit.bg/index.html и го показва.
 

Горе