Как да взема ID

human

Registered
Как да взема ID на нещо от БД.В момента правя последни уроци и само това ми остана.
 
Елементарно лотсън

Код:
<?php
$user    	 	 = "root"; // user
$pass    		 = ""; // pass
$database  		 = ""; // database
$host        = "localhost"; // host
$tabel        = ""; //table
$connection = mysql_connect("$host", "$user", "$pass");
$db = mysql_select_db("$database", $connection);
$query = mysql_query("select * from $tabel");
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
echo "$rows[0]";
}
?>
 
Код:
<body bgcolor="silver" link="white" alink="white" vlink="white">
<font size="3" color="black">
<table align="left" border=1>
<td height="23" bgcolor="silver"><font size="3" color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>:. 
      Last 10 lessons</strong></font></td>
    </tr><tr><td width=\"70\" style=\"border:solid 1px #000000\">
<font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
<?php 
$broi_temi="11";// олко последни теми да показва 
$broi_bukvi="20";//?о колко букви от заглавието на темата да показва 
mysql_connect("test","test","test"); 
mysql_select_db(test) or die(mysql_error()); 
$query="SELECT zaglavie from uroci ORDER BY id "; 
$result=mysql_query($query); 
$num=mysql_num_rows($result); 
mysql_close(); 

$ii=$num-$broi_temi; 
for ($i=$num-1; $i>$ii;$i--) 
{ 
 $limit  = 20;
$tema=mysql_result($result,$i,"zaglavie"); 
 if (strlen($tema)>$limit)
 { $dots=' ...'; }
 else { $dots=''; }
 $rezyltat = substr($tema,0,$limit);

if($topic=="1") 


if (strlen($tema)>$broi_bukvi) 
{$totchki='...';} 
else 
{$totchki='';} 

$tema=substr($tema,0 , $broi_bukvi); 
echo"$rezyltat$dots<br/>"; 
} 


?> 
</font></body>
Можеш ли да кажеш каде да сложа че аз не се оправям :?
 

Горе