Как да вкарам този код в таблица ..

justspy

Registered
Значи имам код за рангове и искам в профила на всеки потребител да изписва ранга-му .. значи профила на един потребител е устроен в таблици и искам в ето тази таблица


<tr>
<td class='class'>

Ранг:
</td>
<td class='class' align='left' colspan='3'>
<a href = 'index.php' />
Кода трябва да е тук

</a></td>
</tr>
а кода който искам да вкарам в тази таблица е този ..


<?
if ($count1 < 20 ) {
echo "Ранг :<br /><font color = 'orange' /><b>Новак</b></font><br />";
} elseif($count1 >= 20 || $count1 <100){
echo "Ранг :<br /><font color = 'green' /><b>Потребител</b></font><br />";
} elseif($count1>=100 || $count1<200){
echo "Ранг :<br /><font color = 'blue' /><b>Редовен</b></font><br />";
} elseif($count1>=200 || $count1<500){
echo "Ранг :<br /><font color = 'red' /><b>Музикален фен</b></font><br />";
}
?>
 
Ами така! :)
Код:
<tr>
  <td class='class'>

	Ранг:
	</td>
  <td class='class' align='left' colspan='3'>
	<a href = 'index.php' />

if ($count1 < 20 ) {
echo "Ранг :<br /><font color = 'orange' /><b>Новак</b></font><br />";
} elseif($count1 >= 20 || $count1 <100){
echo "Ранг :<br /><font color = 'green' /><b>Потребител</b></font><br />";
} elseif($count1>=100 || $count1<200){
echo "Ранг :<br /><font color = 'blue' /><b>Редовен</b></font><br />";
} elseif($count1>=200 || $count1<500){
echo "Ранг :<br /><font color = 'red' /><b>Музикален фен</b></font><br />";
} 
?>
</a></td>
 </tr>
 
Така нестава ..

също забравих да спомена и за заявката .. ето целия код$query1 = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `songs` WHERE `author`='$logged[username]'") or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($query1);
$count1 = $row["COUNT(*)"];
if ($count1 < 20 ) {
echo "Ранг :<br /><font color = 'orange' /><b>Новак</b></font><br />";
} elseif($count1 >= 20 || $count1 <100){
echo "Ранг :<br /><font color = 'green' /><b>Потребител</b></font><br />";
} elseif($count1>=100 || $count1<200){
echo "Ранг :<br /><font color = 'blue' /><b>Редовен</b></font><br />";
} elseif($count1>=200 || $count1<500){
echo "Ранг :<br /><font color = 'red' /><b>Музикален фен</b></font><br />";
}
 
Код:
<tr>
  <td class='class'>

	Ранг:
	</td>
  <td class='class' align='left' colspan='3'>
	<a href = 'index.php' />
<?PHP
$query1 = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `songs` WHERE `author`='$logged[username]'") or die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_array($query1); 
$count1 = $row["COUNT(*)"]; 
if ($count1 < 20 ) { 
echo "Ранг :<br /><font color = 'orange' /><b>Новак</b></font><br />"; 
} elseif($count1 >= 20 || $count1 <100){ 
echo "Ранг :<br /><font color = 'green' /><b>Потребител</b></font><br />"; 
} elseif($count1>=100 || $count1<200){ 
echo "Ранг :<br /><font color = 'blue' /><b>Редовен</b></font><br />"; 
} elseif($count1>=200 || $count1<500){ 
echo "Ранг :<br /><font color = 'red' /><b>Музикален фен</b></font><br />"; 
}
?>

</a></td>
 </tr>
 
Значи human правя кода така .. защото отгоре echo се отваря с двойни кавички ..


$query1 = mysql_query(\"SELECT COUNT(*) FROM `songs` WHERE `author`='$logged[username]'\") or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($query1);
$count1 = $row[\"COUNT(*)\"];
if ($count1 < 20 ) {
echo \"Ранг :<br /><font color = 'orange' /><b>Новак</b></font><br />\";
} elseif($count1 >= 20 || $count1 <100){
echo \"Ранг :<br /><font color = 'green' /><b>Потребител</b></font><br />\";
} elseif($count1>=100 || $count1<200){
echo \"Ранг :<br /><font color = 'blue' /><b>Редовен</b></font><br />\";
} elseif($count1>=200 || $count1<500){
echo \"Ранг :<br /><font color = 'red' /><b>Музикален фен</b></font><br />\";
}

и ми дава тази грешка :
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in D:\xampp\htdocs\hit4e\members2.php on line 400


а 400-тния ред е $count1 = $row[\"COUNT(*)\"];
 
Код:
<tr>
  <td class='class'>

	Ранг:
	</td>
  <td class='class' align='left' colspan='3'>
	<a href = 'index.php' />
<?PHP
$query1 = mysql_query("SELECT COUNT(*) as cnt FROM `songs` WHERE `author`='$logged[username]'") or die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_array($query1); 
$count1 = $row['cnt']; 
if ($count1 < 20 ) { 
echo "Ранг :<br /><font color = 'orange' /><b>Новак</b></font><br />"; 
} elseif($count1 >= 20 || $count1 <100){ 
echo "Ранг :<br /><font color = 'green' /><b>Потребител</b></font><br />"; 
} elseif($count1>=100 || $count1<200){ 
echo "Ранг :<br /><font color = 'blue' /><b>Редовен</b></font><br />"; 
} elseif($count1>=200 || $count1<500){ 
echo "Ранг :<br /><font color = 'red' /><b>Музикален фен</b></font><br />"; 
}
?>

</a></td>
 </tr>
 
Human нали ти казах, че отгоре echo-то почва с двойни кавички ти пак ми даваш такъв код .. и още повече ме объркваш .. нестава ..
 
<?


include "config.php";
$getuser = mysql_query("SELECT * from users where username = '$_GET[user]'");
$usernum = mysql_num_rows($getuser);
if ($usernum == 0)
{
echo ("Няма потребители");
}
else
{
$profile = mysql_fetch_array($getuser);
echo "


<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='2'>
<tbody><tr>
<td colspan='3' class='muj'>
<h1><center>Потребител: $profile[username] </h1></center></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj' width='15%'>
Име:
</td>
<td class='muj' width='60%' align='left'>$profile[username]</td>
<td rowspan='5' class='muj' width='25%' align='center'>
<img src='$profile[avatar]' width='130' border='0'>
<br />

<tr>
<td class='muj'>
Skype:
</td>

<td class='muj' align='left'>
<div class='playads'>
<a href='skype:admin?chat'>$profile[msn]</a>
</div>
</td>
</tr>


<tr>
<td class='muj'>


Град:
</td>
<td class='muj' align='left' >
$profile[location]</td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>
Песни:
</td>
<td class='muj' align='left' >
<a href = 'songsa.php?username=$profile[username]' />$count</a></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>
Поздрави:
</td>
<td class='muj' align='left'>
$count3</td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>

Албуми:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
<a href = 'albums.php' />$count1</a></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>

Новини:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
<a href = 'news.php' />$count2</a></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>

Текстове:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
<a href = 'lyrics.php' />$count4</a></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>
Файлове:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
$sum
</td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>

Ранг:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
<a href = 'index.php' /></a></td>
</tr>

</tbody>

</table> ";
}


?>
 
Код:
<?


include "config.php";
$getuser = mysql_query("SELECT * from users where username = '$_GET[user]'");
$usernum = mysql_num_rows($getuser);
if ($usernum == 0)
{
echo ("Няма потребители");
}
else
{
$profile = mysql_fetch_array($getuser);
echo "


<table width='100%' border='0' cellpadding='2' cellspacing='2'>
<tbody><tr>
<td colspan='3' class='muj'>
<h1><center>Потребител: $profile[username] </h1></center></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj' width='15%'>
Име:
</td>
<td class='muj' width='60%' align='left'>$profile[username]</td>
<td rowspan='5' class='muj' width='25%' align='center'>
<img src='$profile[avatar]' width='130' border='0'>
<br />

<tr>
<td class='muj'>
Skype:
</td>

<td class='muj' align='left'>
<div class='playads'>
<a href='skype:admin?chat'>$profile[msn]</a>
</div>
</td>
</tr>


<tr>
<td class='muj'>


Град:
</td>
<td class='muj' align='left' >
$profile[location]</td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>
Песни:
</td>
<td class='muj' align='left' >
<a href = 'songsa.php?username=$profile[username]' />$count</a></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>
Поздрави:
</td>
<td class='muj' align='left'>
$count3</td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>

Албуми:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
<a href = 'albums.php' />$count1</a></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>

Новини:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
<a href = 'news.php' />$count2</a></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>

Текстове:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
<a href = 'lyrics.php' />$count4</a></td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>
Файлове:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
$sum
</td>
</tr>

<tr>
<td class='muj'>

Ранг:
</td>
<td class='muj' align='left' colspan='3'>
<a href = 'index.php' />"; 
?>
<?PHP
$query1 = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `songs` WHERE `author`='$logged[username]'") or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($query1);
$count1 = $row["COUNT(*)"];
if ($count1 < 20 ) {
echo "Ранг :<br /><font color = 'orange' /><b>Новак</b></font><br />";
} elseif($count1 >= 20 || $count1 <100){
echo "Ранг :<br /><font color = 'green' /><b>Потребител</b></font><br />";
} elseif($count1>=100 || $count1<200){
echo "Ранг :<br /><font color = 'blue' /><b>Редовен</b></font><br />";
} elseif($count1>=200 || $count1<500){
echo "Ранг :<br /><font color = 'red' /><b>Музикален фен</b></font><br />";
}
?> 

<?php
echo "
</a></td>
</tr>

</tbody>

</table> ";
}


?>
 
Вие дадохте една точка за support на NewGuy .
Натиснете тук за да се върнете в темата.
 

Горе