Как да вкарам flash в сайта?

Admin

Registered
Някой да ми обясни какви са тези param .
КАк да ги направя валидни тези тагове по стандартите
HTML 4.01 Transitional
на W3C ?
И най вече какво означават.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="780" height="260" id="flash" align="middle">

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" >
<param name="movie" value="images/flash.swf" >
<param name="quality" value="high" >
<param name="scale" value="noscale" >
<param name="bgcolor" value="#ecf2f9" >
<embed src="images/flash.swf" quality="high" scale="noscale" bgcolor="#ecf2f9" width="780" height="260" name="flash" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" >
</object>


Дане говориме, че иска да има и
<param name="FLASHVARS"
value="p=home&lang=en " /> за да разбира на коя страница се намира потребителя.

Дайте малко разяснение, че не съм поглеждал флаш и през крив макарон.
 
Ще ти кажа това, което знам .. :(
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" > - това разрешава на флашката да зарежда линкове само от същия домейн.
<param name="movie" value="images/flash.swf" > - задава че е флаш филмче и пътя до него.
<param name="quality" value="high" > - задава качеството. Има 3 стойности - low, medium и high .. Според мен е безсмислено, тъй като от 586 насам всеки компютър се справя без проблеми с 'high'. Може да се променя и след като филмчето се зареди.
<param name="scale" value="noscale" > - не ми е особено ясно, вероятно е против появяване на скрул.
<embed src="images/flash.swf" quality="high" scale="noscale" bgcolor="#ecf2f9" width="780" height="260" name="flash" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" > - имаме ембед елемент (така го наричам :? ) в който се задават по горните неща + ширината и височината на клипчето.
Предполагам не съм особено ясен и категоричен, тези тагове ги ползвам колкото да донатроя експорт-а ако Флаш не е успял да експортне както аз съм желал (МФ8 експортва и .html файл).
Поздрави :p
 
http://alistapart.com/articles/flashsatay :)

<object type="application/x-shockwave-flash"
width="780" height="260" data="images/flash.swf" >
<param name="FLASHVARS" value="p=home&lang=bg">
<param name="movie" value="images/flash.swf">
</object>
 

Горе