Как да ги свържа?

088777_

Registered
Как да свържа тези неща на картинката, та когато цъкна на http:// да се изпише в полето това: [_url][_/url]

http://mapping-help-site.hit.bg/222.bmp
 
Това не ни трябва на снимката. Дай кода дето са ти bbcode, ако нямаш => http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=963
 
Имам кода, но не знам дали ще стане нещо от него :D .

Ето го:

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" class="formtable">
<tr>
<td>
<input type="button" accesskey="b" value="B" style="width: 30px;" onClick="AddB()">
<input type="button" accesskey="u" value="U" style="width: 30px;" onClick="AddU()">
<input type="button" accesskey="i" value="I" style="width: 30px;" onClick="AddI()">
<input type="button" accesskey="e" value=" @ " style="width: 30px;" onClick="AddLink('EMAIL')">
<input type="button" accesskey="w" value="http://" style="width: 45px;" onClick="AddLink('URL')">
<input type="button" accesskey="p" value="IMG" style="width: 35px;" onClick="AddImg()">
<input type="button" accesskey="l" value="List" style="width: 35px" onClick="AddList()">
<input type="button" accesskey="q" value="Quote" style="width: 45px" onClick="AddQuote()">
<input type="button" accesskey="c" value="Code" style="width: 50px" onClick="AddCodetag()">
<input type="button" accesskey="t" value="Toggle" style="width: 50px" onClick="AddToggle()">
</td>
</tr>
<tr>
<td> <select name="fontcolor" onchange="AddCode(' [COLOR=' + post.fontcolor.options[post.fontcolor.selectedIndex].value + ']TEXT[/COLOR] ')">
<option value="0">COLOR
<option value="skyblue" style="color:skyblue">sky blue</option>
<option value="royalblue" style="color:royalblue">royal blue</option>
<option value="blue" style="color:blue">blue</option>
<option value="darkblue" style="color:darkblue">dark-blue</option>
<option value="orange" style="color:eek:range">orange</option>
<option value="orangered" style="color:eek:rangered">orange-red</option>
<option value="crimson" style="color:crimson">crimson</option>
<option value="red" style="color:red">red</option>
<option value="firebrick" style="color:firebrick">firebrick</option>
<option value="darkred" style="color:darkred">dark red</option>
<option value="green" style="color:green">green</option>
<option value="limegreen" style="color:limegreen">limegreen</option>
<option value="seagreen" style="color:seagreen">sea-green</option>
<option value="deeppink" style="color:deeppink">deeppink</option>
<option value="tomato" style="color:tomato">tomato</option>
<option value="coral" style="color:coral">coral</option>
<option value="purple" style="color:purple">purple</option>
<option value="indigo" style="color:indigo">indigo</option>
<option value="burlywood" style="color:burlywood">burlywood</option>
<option value="sandybrown" style="color:sandybrown">sandy brown</option>
<option value="sienna" style="color:sienna">sienna</option>
<option value="chocolate" style="color:chocolate">chocolate</option>
<option value="teal" style="color:teal">teal</option>
<option value="silver" style="color:silver">silver</option>
</select>

<select name="fontsize" onchange="AddCode(' .value + ']TEXT ')">
<option value="0">SIZE
<option value="1">tiny</option>
<option value="2">small</option>
<option value="3">normal</option>
<option value="4">large</option>
<option value="5">huge</option>
</select>

<select name="font" onchange="AddCode(' [FONT=' + post.font.options[post.font.selectedIndex].value + ']TEXT[/FONT] ')">
<option value="0">FONT
<option value="arial">Arial
<option value="comic sans ms">Comic
<option value="courier">Courier
<option value="courier new">Courier New
<option value="tahoma">Tahoma
<option value="times new roman">Times New Roman
<option value="verdana">Verdana </select>

<select name="align" onchange="AddCode('[ALIGN=' + post.align.options[post.align.selectedIndex].value + ']TEXT[/ALIGN] ')">
<option value="0">ALIGN
<option value="center">Center
<option value="left">Left
<option value="right">Right
<option value="justify">Justify </select></td>
</tr>
</table>
 

Горе