Как да го направя в картинка

wingmanz

Registered
Код:
<?php 
$ip = getip(); 
$country = GetCountry($ip); 
function getip(){ 
  if(getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')){ 
   $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
   if(preg_match("/^([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)/", getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR'), $ip3)){ 
     $ip2 = array('/^0\./', '/^127\.0\.0\.1/', '/^192\.168\..*/', '/^172\.16\..*/', '/^10..*/', '/^224..*/', '/^240..*/'); 
     $ip = preg_replace($ip2, $ip, $ip3[1]); 
   } 
  } else { 
   $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
} 
   if ($ip == "") { $ip = "12.34.56.78"; } 
return $ip; 
} 
function GetCountry($ip) { 
  if ( $file = fopen("ip-to-country.csv","r") ) { 
    while ( $line = fgetcsv($file,1024,",") ) { 
    // $line[2] = country code 2 char, 
    // $line[3] = country code 3 char, if needed... 
  if ( ip2long($ip) >= $line[0] && ip2long($ip) <= $line[1] ) { 
  return $line[2]; 
  } 
 } 
} 
return false; 
} 
echo "Ти си от $country <img src='flags/$country.GIF'>"; 
?>

Искам да се показва като картинка? Как?
 
off
ще дадеш ли файла ip-to-country.csv че и на метн ми трябва
off

10х и сорри за спама

пп ще се опитам да го направя в картинка
 
http://62.213.185.44/ip/ip-to-country.csv
Ето файла! Ако го направиш ще съм ти мнго благодарен! :?:
 
10х за файла

ето какво оспях да направя
Код:
<?php
$ip = getip(); 
$country = GetCountry($ip); 
function getip(){ 
  if(getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')){ 
   $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
   if(preg_match("/^([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)/", getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR'), $ip3)){ 
     $ip2 = array('/^0\./', '/^127\.0\.0\.1/', '/^192\.168\..*/', '/^172\.16\..*/', '/^10..*/', '/^224..*/', '/^240..*/'); 
     $ip = preg_replace($ip2, $ip, $ip3[1]); 
   } 
  } else { 
   $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
} 
   if ($ip == "") { $ip = "12.34.56.78"; } 
return $ip; 
} 
function GetCountry($ip) { 
  if ( $file = fopen("ip-to-country.csv","r") ) { 
    while ( $line = fgetcsv($file,1024,",") ) { 
  if ( ip2long($ip) >= $line[0] && ip2long($ip) <= $line[1] ) { 
  return $line[2]; 
  } 
 } 
} 
return false; 
} 
header("Content-type: image/png; charset=windows-1251"); 
$host = ($_SERVER['HTTP_HOST']);
$data=date("d-m-Y");
$chas=date("H:i:s");
function cp1251_utf8( $sInput )
{ 
$sOutput = ""; 

for ( $i = 0; $i < strlen( $sInput ); $i++ ) 
{ 
$iAscii = ord( $sInput[$i] ); 

if ( $iAscii >= 192 && $iAscii <= 255 ) 
$sOutput .= "&#".( 1040 + ( $iAscii - 192 ) ).";"; 
else if ( $iAscii == 168 ) 
$sOutput .= "&#".( 1025 ).";"; 
else if ( $iAscii == 184 ) 
$sOutput .= "&#".( 1105 ).";"; 
else 
$sOutput .= $sInput[$i]; 
} 
return $sOutput; 
} 
if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { 
$ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; 
} 

else { 
$ip = ($_SERVER['REMOTE_ADDR']); 
} 
$host=gethostbyaddr($ip); 
$browser2 = ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); 
$browser=$HTTP_USER_AGENT; 
$im = imagecreatefrompng("ip.png"); 
$color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0); 
$px=4; 
$py=4; 
imagestring($im, 3, $px, $py, "Ти си от $country", $color); 
imagepng($im); 
imagedestroy($im); 
?>

но немога да го накарам да изписва буквите на бг и да показва флага :(

пп за да работи трябва да създадеш картинка с име ip и с разширение png
 
Ем аз исках и флагчето да се показва... еми мерси все пак! :?: Ако някой знае как да го направи да вика! :lol:
 
Еми мирзак каза че не може да накара да се показва флагчето във едитнатия скрипт... аз това искам.. да се показва :)
 

Горе