Как да записва повече от едно?

paneznam

Registered
значи този код как да го накарам да записва повече от 1

Код:
<? 
$file = "counter.txt"; // задава се името на файла сахраняващ данните 
$open = fopen($file,"r"); // отваряме файла counter.txt само за четене 
$hits = filesize($file); // $hits приема стойността на големината на файла counter.txt 
$counter = fread($open,$hits); // $counter приема стойността на съдържанието на counter.txt 
fclose = ($open); // затваряме файла counter.txt 
$open = fopen($file,"w"); // отваряме counter.txt за да запишем новата стойност на $counter 
++$counter; // увеличаваме с 1 стойността на $counter 
fwrite($open,$counter); // записваме в counter.txt новата стойност на $counter 
echo $counter; // изписваме поредния номер на потребителя посетил сайта 
?>

Ето тук е ама какво точно да направя
Код:
++$counter; // увеличаваме с 1 стойността на $counter
с кво да ги замена тия ++ ?
 

Горе