Как да изкарам едни данни от phpbb2 форум?

Angel

Registered
Здравейте значи правя си един сайт и искам някой като си гледа профила в сайта ми да могат и да му излезат "Форум Постовете " от phpbb2 форум . И да му излезат "Написаните теми" Аз съм написал код ама той е за врагдения форум а него не ми трябва ето така изглежда :Ето го и кода :
Код:
<?
print("<td class=tabletitle><b>Написани Теми</b></td>");
?>
</table>
<?
print("<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=5 width=737><tr>".
"<td class=colhead align=left>Тема</td>".
"<td class=colhead align=left>Отговорили</td>".
"<td class=colhead align=left>Почнал Темата</td>".
"<td class=colhead align=left>Разглеждания</td>".

"<td class=colhead align=left>Последен Пост</td>".
"</tr>");
  $res = mysql_query("SELECT * FROM readposts INNER JOIN topics ON topics.id = readposts.topicid WHERE readposts.userid = $CURUSER[id] ORDER BY readposts.id DESC LIMIT 5") or sqlerr();
  while ($topicarr = mysql_fetch_assoc($res))
{
$topicid = $topicarr["id"];
$topic_title = $topicarr["subject"];
$topic_userid = $topicarr["userid"];
$topic_views = $topicarr["views"];
$views = number_format($topic_views);

/// GETTING TOTAL NUMBER OF POSTS ///
$res = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM posts WHERE topicid=$topicid") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
$arr = mysql_fetch_row($res);
$posts = $arr[0];
$replies = max(0, $posts - 1);

/// GETTING USERID AND DATE OF LAST POST ///
$res = mysql_query("SELECT * FROM posts WHERE topicid=$topicid ORDER BY id DESC LIMIT 1") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
$arr = mysql_fetch_assoc($res);
$postid = 0 + $arr["id"];
$userid = 0 + $arr["userid"];
$added = "<nobr>" . $arr["added"] . "</nobr>";

/// GET NAME OF LAST POSTER ///
$res = mysql_query("SELECT id, username FROM users WHERE id=$userid") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
if (mysql_num_rows($res) == 1) {
$arr = mysql_fetch_assoc($res);
$username = "<a href=userdetails.php?id=$userid><b>$arr[username]</b></a>";

}
else
$username = "Unknown[$topic_userid]";

/// GET NAME OF THE AUTHOR ///
$res = mysql_query("SELECT username FROM users WHERE id=$topic_userid") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
if (mysql_num_rows($res) == 1) {
$arr = mysql_fetch_assoc($res);
$author = "<a href=userdetails.php?id=$topic_userid><b>$arr[username]</b></a>";
}
else
$author = "Unknown[$topic_userid]";

/// GETTING THE LAST INFO AND MAKE THE TABLE ROWS ///
$r = mysql_query("SELECT lastpostread FROM readposts WHERE userid=$userid AND topicid=$topicid") or sqlerr(__FILE__, __LINE__);
$a = mysql_fetch_row($r);
$new = !$a || $postid > $a[0];
$subject = "<a href=forums.php?action=viewtopic&topicid=$topicid><b>" . encodehtml($topicarr["subject"]) . "</b></a>";

print("<tr class=tableb><td style='padding-right: 3px'>$subject</td>".
"<td align=right>$replies</td>" .
"<td align=left>$author</td>" .
"<td align=right>$views</td>".

"<td align=left width=20%>$added<br>by $username</td>");


                }
				
?>
Ако може някой да го редактира и да го направи да излизат темите от phpbb2 ще съм му много благодарен :D Моля помогнете
 

Горе