Как да направя Апачето ми да поддържа кирилица?

unicant

Registered
Значи проблема ми е този че като отворя една страница по нормалния начин без да ползвам http://localhost/stranicata.html , а ползвам c:/i_taka_natatyk ми работят линковете към 2 картинка дето са на бг език, а като го отворя по първия начин не става. Не мога да преименувам картинките, защото ще ползвам ъплоуд скрипт на PHP и няма да е удобно да карам посетителите да си преименуват снимките. Извинявам се на модераторите ако темата ми не е за тук, ама не намерих по подходящ раздел.
 
Като отворя страницата ми през локалхост(http://localhost/index.html) и не ми зарежда картинката(името й е на кирилица), пробвах без локалхост, в смисъл самият път до страницата(c:/apache/htdocs/index.html) и ми я зарежда.
 
unicant каза:
Като отворя страницата ми през локалхост(http://localhost/index.html) и не ми зарежда картинката(името й е на кирилица), пробвах без локалхост, в смисъл самият път до страницата(c:/apache/htdocs/index.html) и ми я зарежда.

Не трябва името на файла да е на кирилица.
 
А няма ли начин да стане като е на кирилица, защото посетителите на сайта който правя ще трябва сами да преименуват картинките, а това няма да е приятно?
 
unicant каза:
А няма ли начин да стане като е на кирилица, защото посетителите на сайта който правя ще трябва сами да преименуват картинките, а това няма да е приятно?

Просто трябва да забраниш качването на картинки с кирилица в името.
С какво ги качват тези картинки?
С upload скрипт ли?
Аз ще ти напиша допълнението към скрипта с което ще забраняваш
да качват картинки с БГ в името.
 
Ето го кода на ъплоуд скрипта:
Код:
<?php
//vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
//  You may change maxsize, and allowable upload file types.
//^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
//Mmaximum file size. You may increase or decrease.
$MAX_SIZE = 2000000;
              
//Allowable file Mime Types. Add more mime types if you want
$FILE_MIMES = array('image/jpeg','image/jpg','image/gif'
          ,'image/png','application/msword');

//Allowable file ext. names. you may add more extension names.      
$FILE_EXTS = array('.zip','.jpg','.png','.gif'); 

//Allow file delete? no, if only allow upload only
$DELETABLE = true;                


//vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
//  Do not touch the below if you are not confident.
//^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
/************************************************************
 *   Setup variables
 ************************************************************/
$site_name = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$url_dir = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']);
$url_this = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'];

$upload_dir = "files/";
$upload_url = $url_dir."/files/";
$message ="";

/************************************************************
 *   Create Upload Directory
 ************************************************************/
if (!is_dir("files")) {
 if (!mkdir($upload_dir))
 	die ("Папката за ъплоуд не съществува и създаването й беше неуспешно!");
 if (!chmod($upload_dir,0755))
 	die ("Промяната на правото на достъп до файлове на 755 беше неуспешно!");
}

/************************************************************
 *   Process User's Request
 ************************************************************/
if ($_REQUEST[del] && $DELETABLE) {
 $resource = fopen("log.txt","a");
 fwrite($resource,date("Ymd h:i:s")."DELETE - $_SERVER[REMOTE_ADDR]"."$_REQUEST[del]\n");
 fclose($resource);
 
 if (strpos($_REQUEST[del],"/.")>0);         //possible hacking
 else if (strpos($_REQUEST[del],$upload_dir) === false); //possible hacking
 else if (substr($_REQUEST[del],0,6)==$upload_dir) {
  unlink($_REQUEST[del]);
  print "<script>window.location.href='$url_this?message=deleted successfully'</script>";
 }
}
else if ($_FILES['userfile']) {
 $resource = fopen("log.txt","a");
 fwrite($resource,date("Ymd h:i:s")."UPLOAD - $_SERVER[REMOTE_ADDR]"
      .$_FILES['userfile']['name']." "
      .$_FILES['userfile']['type']."\n");
 fclose($resource);

	$file_type = $_FILES['userfile']['type']; 
 $file_name = $_FILES['userfile']['name'];
 $file_ext = strtolower(substr($file_name,strrpos($file_name,".")));

 //File Size Check
 if ( $_FILES['userfile']['size'] > $MAX_SIZE) 
   $message = "Файлът е повече от 200кбайта.";
 //File Type/Extension Check
 else if (!in_array($file_type, $FILE_MIMES) 
     && !in_array($file_ext, $FILE_EXTS) )
   $message = "Съжалявам, този тип файлове не могат да бъдат качени.";
 else
   $message = do_upload($upload_dir, $upload_url);
 
 print "<script>window.location.href='$url_this?message=$message'</script>";
}
else if (!$_FILES['userfile']);
else 
	$message = "Невалиден файл!";

/************************************************************
 *   List Files
 ************************************************************/
$handle=opendir($upload_dir);
$filelist = "";
while ($file = readdir($handle)) {
  if(!is_dir($file) && !is_link($file)) {
   $filelist .= "<a href='$upload_dir$file'>".$file."</a>";
   if ($DELETABLE)
    $filelist .= " <a href='?del=$upload_dir".urlencode($file)."' title='delete'>x</a>";
   $filelist .= "<sub><small><small><font color=grey> ".date("d-m H:i", filemtime($upload_dir.$file))
          ."</font></small></small></sub>";
   $filelist .="<br>";
  }
}

function do_upload($upload_dir, $upload_url) {

	$temp_name = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
	$file_name = $_FILES['userfile']['name']; 
 $file_name = str_replace("\\","",$file_name);
 $file_name = str_replace("'","",$file_name);
	$file_path = $upload_dir.$file_name;

	//File Name Check
 if ( $file_name =="") { 
 	$message = "Посочено е невалидно име!";
 	return $message;
 }

 $result = move_uploaded_file($temp_name, $file_path);
 if (!chmod($file_path,0777))
  	$message = "Промяната на правото на достъп до файлове на 777 беше неуспешно!";
 else
  $message = ($result)?"Качването на $file_name премина успешно." :
   	   "Възникна грешка с качването на файла.";
 return $message;
}

?>

<center>
  <font color=red><?=$_REQUEST[message]?></font>
  <br>
  <form name="upload" id="upload" ENCTYPE="multipart/form-data" method="post">
   Upload File <input type="file" id="userfile" name="userfile">
   <input type="submit" name="upload" value="Upload">
  </form>
  
  <br><b>My Files</b>
  <hr width=70%>
  <?=$filelist?>
  <hr width=70%>
</center>
Ако ти се струва излишно дълъг може да го промениш. Аз ще го разбера.
 
Кода си е екстра.
Само малко да го променим.

Ето какво ще направиш.
НАмираш ето този ред :
Код:
 if ( $file_name =="") {

И го заменяш с това:
Код:
 if(!eregi('^[.a-zA-Z0-9_]+$',$file_name)) {

Така ще могат да качват само файлове които съдържат латински букви,цифри или долна черта.
ПРобвай го.
Аз го пробвах и си работи екстра.
 
Мерси много.
 

Горе