Как да оправя тези грешки?

088777_

Registered
Ето тук - http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fcstrikebg.comuv.com%2F&charset=(detect+automatically)&doctype=Inline&group=0
 
То всичко си пише!Като почнеш от това, да декларираш DOCTYPE(май ти изобщо не си сложил).Оправи това, пък после ще видим!
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
</body>
</html>
 
Готово. След като го сложих се появиха 114 Errors, 4 warning(s) ?!?!?!?!!?
 
е ние да не сме гадатели да разберем кфи са тея 1213 грешки ? А й то си пише кфи са грешките оправи ги :)
 
Ето го кода:

# <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
# <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
# <head>
# <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
# <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
# <link href="codes/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
# <title>wSys уеб система от WildBeast</title>
#
#
# <script type="text/javascript">
# document.write('<div id="pageloading"><table><tbody><tr><td><img src="http://www.techbd.com/images/loading.gif" border="0" /></td><td><font style="font-family:verdana;font-size:10px;"><font color="#00bfff">Моля почакайте...</font></font></td></tr></tbody></table><\/div>');
# window.onload=function(){ document.getElementById("pageloading").style.display="none"; }
# </script>
#
#
# </head>
# <body bgcolor='images/bg_site.bmp'>
# <div style="text-align:center;padding:5px 10px 5px 10px;">
# <p align="center"><table style="border:1px dashed; color:#666666; background:url('images/bg_header.bmp');" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/bg_header.bmp','home')" cellpadding="0" height="80" cellspacing="0" width="80%">
# <tr><td align="center"><div align="center"><img src="images/header.gif" border="0"></div></td></tr>
# </table></p>
# </div>
# <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
# <tr>
# <td valign="top" style="width:160px;padding:5px 0 0 10px;">
#
#
# <table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160">
# <tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif');color:#999999;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Навигация</b></td></tr>
# <tr><td align="center" style="background:url('images/menu_backgr.bmp');padding:0 0px 0 0px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/menu_backgr.bmp','home')">
# <table>
# <tr><td width="100%" class='row2' valign="middle"><a href="index.html"><div align="center">Начало</div></a></td></tr>
# <tr><td width="100%" class='row2' valign="middle"><a href="contacts.html"><div align="center">За контакти</div></a></td></tr>
# <tr><td width="100%" class='row2' valign="middle"><a href="forsystem.html"><div align="center">За системата</div></a></td></tr>
# <tr><td width="100%" class='row2' valign="middle"><a href="themplates.html"><div align="center">Темплейти</div></a></td></tr>
# </table></td></tr>
# </table>
#
#
#
# <br><table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160">
# <tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif');color:#999999;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Статистика на сайта</b></td></tr>
# <tr><td align="center" style="background:url('images/menu_backgr.bmp');padding:0 0px 0 0px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/menu_backgr.bmp','home')"><font color="#FFFFFF">Код от брояч.</font>
# </td></tr>
# </table>
#
#
# <br><table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160">
# <tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif');color:#999999;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Гласувайте за нас</b></td></tr>
# <tr><td align="center" style="background:url('images/menu_backgr.bmp');padding:0 0px 0 0px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/menu_backgr.bmp','home')"><font color="#FFFFFF">Код от сайт за гласуване.</font></td></tr>
# </table>
#
#
# </td>
# <td style="padding:5px 10px;" valign="top">
# <table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
# <tr><td align="center" height="20" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Часът е: <div id="js_clock"><script language="javascript">function js_clock(){var clock_time = new Date();var clock_hours = clock_time.getHours();var clock_minutes = clock_time.getMinutes();var clock_seconds = clock_time.getSeconds();var clock_suffix = "AM";if (clock_hours < 11){clock_suffix = "PM";clock_hours = clock_hours - 12;}if (clock_hours == 0){clock_hours = 12;}if (clock_hours < 10){clock_hours = "0" + clock_hours;}if (clock_minutes < 10){clock_minutes = "0" + clock_minutes;}if (clock_seconds < 10){clock_seconds = "0" + clock_seconds;}var clock_div = document.getElementById('js_clock');clock_div.innerHTML = clock_hours + ":" + clock_minutes + ":" + clock_seconds + " " + clock_suffix;setTimeout("js_clock()", 1000);}js_clock();</script></div></b></td></tr></table>
# <br>
# <table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
# <tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Реклама</b></td></tr></table>
# <table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td style="padding: 10px; background:url('images/backgr.jpg');" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/backgr.jpg','home')"><font color="#FFFFFF"><div align="center"><a href="http://vhe-bg.com/" target="blank" title="Valve Hammer Editor България"><img src="http://www.pic-bg.net/files/jxpp13w68gzt7kfin5d2.png" alt="" border="0" /></a></div></font></td></tr>
# </table>
# <br><table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
# <tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Начало</b></td></tr></table><table style="border:1px dashed; color:#666666; padding: 10px; background:url('images/backgr.jpg');" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td><font color="#FFFFFF"><div align="center">Добре дошли в официалния сайт на системата <b>wSys</b> от <u>WildBeast</u> .</div></font></td></tr></table>
#
# </td>
#
# <td valign="top" style="width:160px;padding:5px 10px 0 0;">
#
#
# <table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160">
# <tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif');color:#999999;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Влез в своя акаунт</b></td></tr>
# <tr><td align="center" style="background:url('images/menu_backgr.bmp');padding:0 0px 0 0px;"><font color="#FFFFFF"><form name="form1" method="post" action="login.php">
# <table><tbody>
# <td width="78"><center>Потребител:</center></td>
# <tr><td width="294"><center><input name="user" type="text" id="user"></center></td>
#
# </tr><tr>
# <td><center>Парола:</center></td>
# <tr><td><center><input name="pass" type="password" id="pass"></center></td>
# </tr>
# <tr>
# <td><center><input type="submit" name="submit" value="Влез"></center></td>
# </tr>
# <br />
# <tr>
# <td><center>[ <a href="registration.html">Регистрирай се</a> ]<br>[ <a href="admin/">Админ панел</a> ]</center></td>
#
# </tr></tr>
# </tbody></table>
# </form><table>
# <tr><td>
# <center>Статистика:<br />
# Имаме <a href='members.php'><b>3</b></a> потребители!<br>Най-новия: <b><a href="profile.php?id=4">IvosBG</a></b><br><br>В момента има 1 човек в сайта.</center>
# </td></tr></table></font></td></tr>
# </table>
#
#
# </td>
# </tr>
# </table>
#
#
# <div style="text-align:center;padding:5px 10px 5px 10px;">
# <p align="center"><table border="0" cellpadding="0" height="22" cellspacing="0" width="80%" style="background:url(images/back.gif); color:#999999; border:1px dashed;">
# <tr><td align="center">Всички права запазени © 2009 [ <font color="#808080">Сайта използва системата <b>wSys</b>, направена от <b>WildBeast</b></font> ] [ <a href="webedit.html">Редактирай страницата</a> ]</td><td align="right"><p><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"><img style="border:0;width:88px;height:31px" src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue" alt="Valid CSS!"></a></p>
# </td></tr>
# </table></p>
# </div>
#
#
# </body>
# </html>
#
# <script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
# <noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
#
:?: Има страшно много грешки
 
Ето го кода, както съм го качил:

<?php
include("connect.php");
$ban_ip = ("IP 1,IP 2,IP 3"); //На местото на "IP 1,IP 2,IP 3" записвайте IP-тата на хората, които искате да баннете.
$visitor_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$ip_list = explode(",", $ban_ip);
foreach($ip_list as $ip)
{
if($visitor_ip == $ip)
{
die('<div align="center"><table style="border: 1px red dashed; background: #000011;"><tbody>
<tr><td><font color="red"><b><center>Вие нямате достъп до този сайт.</center></b></font></td></tr>
<tr><td><font color="blue">Вие сте баннат заради нарушаване на правилата!</font></td></tr>
</tbody></table></div>');
}
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
<link href="codes/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<title>wSys уеб система от WildBeast</title>


<script type="text/javascript">
document.write('<div id="pageloading"><table><tbody><tr><td><img src="http://www.techbd.com/images/loading.gif" border="0" /></td><td><font style="font-family:verdana;font-size:10px;"><font color="#00bfff">Моля почакайте...</font></font></td></tr></tbody></table><\/div>');
window.onload=function(){ document.getElementById("pageloading").style.display="none"; }
</script>


</head>
<body bgcolor='images/bg_site.bmp'>
<div style="text-align:center;padding:5px 10px 5px 10px;">
<p align="center"><table style="border:1px dashed; color:#666666; background:url('images/bg_header.bmp');" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/bg_header.bmp','home')" cellpadding="0" height="80" cellspacing="0" width="80%">
<tr><td align="center"><div align="center"><img src="images/header.gif" border="0"></div></td></tr>
</table></p>
</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td valign="top" style="width:160px;padding:5px 0 0 10px;">


<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif');color:#999999;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Навигация</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:url('images/menu_backgr.bmp');padding:0 0px 0 0px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/menu_backgr.bmp','home')">
<? include("menu.html"); ?>
</td></tr>
</table><br /><table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif');color:#999999;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Статистика на сайта</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:url('images/menu_backgr.bmp');padding:0 0px 0 0px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/menu_backgr.bmp','home')"><font color="#FFFFFF">Код от брояч.</font>
</td></tr>
</table>


<br /><table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif');color:#999999;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Гласувайте за нас</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:url('images/menu_backgr.bmp');padding:0 0px 0 0px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/menu_backgr.bmp','home')"><font color="#FFFFFF">Код от сайт за гласуване.</font></td></tr>
</table>


</td>
<td style="padding:5px 10px;" valign="top">
<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="20" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Часът е: <div id="js_clock"><script language="javascript">function js_clock(){var clock_time = new Date();var clock_hours = clock_time.getHours();var clock_minutes = clock_time.getMinutes();var clock_seconds = clock_time.getSeconds();var clock_suffix = "AM";if (clock_hours < 11){clock_suffix = "PM";clock_hours = clock_hours - 12;}if (clock_hours == 0){clock_hours = 12;}if (clock_hours < 10){clock_hours = "0" + clock_hours;}if (clock_minutes < 10){clock_minutes = "0" + clock_minutes;}if (clock_seconds < 10){clock_seconds = "0" + clock_seconds;}var clock_div = document.getElementById('js_clock');clock_div.innerHTML = clock_hours + ":" + clock_minutes + ":" + clock_seconds + " " + clock_suffix;setTimeout("js_clock()", 1000);}js_clock();</script></div></b></td></tr></table>
<br />
<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif') #808080;color:#FFFFFF;padding-bottom:5px;font-size:10px;" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/back.gif','home')"><b>Реклама</b></td></tr></table>
<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td style="padding: 10px; background:url('images/backgr.jpg');" onMouseOver="JavaScript:mnu_hover(this,'images/backgr.jpg','home')"><font color="#FFFFFF"><div align="center"><? include("banners.php"); ?></div></font></td></tr>
</table>
<br />


</td>

<td valign="top" style="width:160px;padding:5px 10px 0 0;">


<table style="border:1px dashed; color:#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160">
<tr><td align="center" height="30" style="background:url('images/back.gif');color:#999999;padding-bottom:5px;font-size:10px;"><b>Влез в своя акаунт</b></td></tr>
<tr><td align="center" style="background:url('images/menu_backgr.bmp');padding:0 0px 0 0px;"><font color="#FFFFFF"><? include("main.php"); ?></font></td></tr>
</table>


</td>
</tr>
</table>


<div style="text-align:center;padding:5px 10px 5px 10px;">
<p align="center"><table border="0" cellpadding="0" height="22" cellspacing="0" width="80%" style="background:url(images/back.gif); color:#999999; border:1px dashed;">
<tr><td align="center">Всички права запазени © <?=date("Y") ?> <? include("system.dll"); ?></td><td align="right"><p><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"><img style="border:0;width:88px;height:31px" src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue" alt="Valid CSS!"></a></p>
</td></tr>
</table></p>
</div>


</body>
</html>
 

Горе