Как да премахна информация от база данни чрез sql заявка?

He3aBuCuM

Registered
Код:
CREATE TABLE phpbb_karma_comments (
   karma_id mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
   karma_to mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
   karma_from mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL,
   karma_desc char(255) NOT NULL,
   karma_date int(11) DEFAULT '0' NOT NULL,
   karma_key tinyint(1) DEFAULT '0' NOT NULL,
   karma_viewed tinyint(1) DEFAULT '0' NOT NULL,
   PRIMARY KEY (karma_id)
);

INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='karma_comments', `config_value`='0';
INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='karma_comments_obligatory', `config_value`='0';
INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='karma_comments_max', `config_value`='3';
INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='karma_onoff', `config_value`='1';
INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='simple_karma', `config_value`='0';
INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='time_between_karma', `config_value`='24';
INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='admin_karma', `config_value`='1';
INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='min_post_karma', `config_value`='0';
INSERT INTO `phpbb_config` SET `config_name`='lag_karmer', `config_value`='1';
ALTER TABLE `phpbb_users` ADD `karma_plus` MEDIUMINT DEFAULT '0' NOT NULL ;
ALTER TABLE `phpbb_users` ADD `karma_minus` MEDIUMINT DEFAULT '0' NOT NULL ;
ALTER TABLE `phpbb_users` ADD `karma_time` BIGINT DEFAULT '0' NOT NULL ;

Как мога да "обърна" заявката и да стане така, че да премахне тези таблици и базата-данни?
Все пак си е играчка да делвам една по една таблиците и базата-данни.
 

Горе