Как да сваля филма?

purko

Registered
Как да сваля филма, който се визуализира с тоя код :shock:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="370" height="335" id="FLVPlayer">
<param name="movie" value="FLVPlayer_Progressive.swf" />
<param name="salign" value="lt" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="scale" value="noscale" />
<param name="FlashVars" value="&MM_ComponentVersion=1&skinName=Corona_Skin_3&streamName=movies/pishurka&autoPlay=true&autoRewind=false" />
<embed src="FLVPlayer_Progressive.swf" flashvars="&MM_ComponentVersion=1&skinName=Corona_Skin_3&streamName=movies/pishurka&autoPlay=true&autoRewind=false" quality="high" scale="noscale" width="370" height="335" name="FLVPlayer" salign="LT" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

и с тоя

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="370" height="335" id="FLVPlayer">
<param name="movie" value="FLVPlayer_Progressive.swf" />
<param name="salign" value="lt" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="scale" value="noscale" />
<param name="FlashVars" value="&MM_ComponentVersion=1&skinName=Corona_Skin_3&streamName=movies/vpametnik&autoPlay=true&autoRewind=false" />
<embed src="FLVPlayer_Progressive.swf" flashvars="&MM_ComponentVersion=1&skinName=Corona_Skin_3&streamName=movies/vpametnik&autoPlay=true&autoRewind=false" quality="high" scale="noscale" width="370" height="335" name="FLVPlayer" salign="LT" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
 
Не става :lol: :lol:
Сайта го е правил друг човек и никъде във файловете не фиждам филмите. то е някаква лудница - няма никаква подредба!
 
А намерих ги!
Те са в .flv формат!
Как мога да ги сложа в страницата си?
Ползвам Джумла!
 
Имам предвид от контролния панел
trnrg7mr8r5jpb6qm2t.png

Ето това има ама файла е .flv и не го зарежда с нито едно от четирите!!
 

Горе